foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad steunt Huis en Erf bij renovatieplan

Hoevenbraak 1Schijndel - Vorig jaar heeft Huis & Erf onderzoek gedaan naar de technische staat van de voormalige gemeentelijke woningen in Hoevenbraak en bij de bewoners geïnformeerd wat hun wensen zijn ten aanzien van die woningen. Uit onderzoek is gebleken dat de bewoners graag in de woningen blijven wonen en dat er geen directe noodzaak is om de woningen te slopen. Dit heeft er toe geleid dat Huis & Erf voor de zomer heeft besloten de karakteristieke woningen niet te slopen maar te gaan renoveren. Hierdoor kunnen de woningen tenminste 25 jaar mee. Eén van de belangrijke pijlers uit het collegebeleidsprogramma ‘De Mijlpalen van Meierijstad’ is duurzaamheid. “Wij nemen verantwoordelijkheid voor een gezonde, veilige en schone samenleving, nu en voor de toekomst. Meierijstad zijn we samen!” Bovengenoemde renovatie van de huizen in de wijk Hoevenbraak sluit naadloos aan bij deze ambitie.

 

Tijdpad
Over welke woningverbeteringen er uitgevoerd gaan worden is Huis & Erf nog met de bewoners in gesprek. De werkzaamheden zullen zo ingrijpend zijn dat bewoners tijdelijk ergens anders moeten gaan wonen. Het liefst in de eigen buurt. Om dit mogelijk te maken wil Huis & Erf wisselwoningen inzetten. Woningen in het complex waarvan nu de huur wordt opgezegd zullen als wisselwoning worden ingezet. Totdat de renovatie echt begint wil Huis & Erf deze woningen tijdelijk gaan verhuren. De gemeente heeft daarvoor een vergunning voor tijdelijke verhuur verstrekt. Het streven is erop gericht om in 2023 alle woningen gerenoveerd te hebben.

Huurprijzen
Met de renovatie worden de woningen verduurzaamd. Een betere technische staat, betere isolatie en meer comfort. De energielasten worden minder, de kwaliteit van de woningen wordt beter. Een daarbij passende hogere sociale huur om de investeringen gedeeltelijk te bekostigen is op zijn plaats. De gemeente heeft ingestemd met een dergelijke huurverhoging. De woningen blijven sociale huurwoningen.

Hoevenbraak

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal