foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad: 'nu geen prioriteit stedenbanden'

Meierijstad banierenMeierijstad - De gemeente Meierijstad heeft een stedenband met een Italiaans dorp afgewezen. De burgemeester van het Italiaanse dorp Auronzo di Cadore stuurde een brief naar het gemeentebestuur weet Hart voor Schijndel. De gemeente reageerde middels een raadsinformatiebrief: "Op dit moment heeft het onderwerp jumelage/stedenband geen prioriteit. Indien zich een nieuw verzoek aandient bij de gemeente Meierijstad voor het aangaan van een stedenband, zal het onderwerp opnieuw tegen het licht worden gehouden.” Meer informatie over het besluit én de huidige stedenbanden onder ‘lees meer’.

Het college van de gemeente Meierijstad heeft verzocht om na te gaan hoe het staat met de bestaande stedenbanden vanuit de voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode en hoe hiermee om te gaan in de gemeente Meierijstad. Daarnaast is een verzoek binnengekomen namens de gemeente Auronzo di Cadore in Italië voor het aangaan van een stedenband met de gemeente Meierijstad. Deze Italiaanse gemeente is op zoek naar een gemeente in Nederland, die de wielersport een warm hart toedraagt en die een connectie heeft met deze sport. Mede naar aanleiding van het verzoek van de gemeente Auronzo en het verzoek van het college om de stand van zaken na te gaan met betrekking tot de bestaande jumelages is het onderwerp “jumelage/stedenband” voorgelegd aan het college.

Overzicht van de bestaande stedenbanden:

Voormalige gemeente Schijndel;
Er bestond geen stedenband.

Voormalige gemeente Veghel;
Sinds 1971 bestaat er een stedenband met de gemeente Gogh (Duitsland). Doel van de jumelage was het kweken van wederzijds begrip omdat goed nabuurschap tussen Nederland en Duitsland gunstig zou zijn voor de welvaart van beide landen. Van 1971 tot 1992 vonden er jaarlijks uitwisselingen op sportief- en /of cultureel gebied geweest. Na die tijd zijn de contacten verwaterd.

In 1989 werd de afspraak gemaakt om op bestuurlijk niveau eenmaal in de twee jaar met afgevaardigden van de twee gemeenten bij elkaar te komen om gemeenschappelijke problemen te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Deze bijeenkomst vond in 1990 voor de eerste maal plaats met Veghel als gastgemeente en is daarna niet meer herhaald.

In februari 2004 is middels een initiatiefvoorstel van de gehele raad voorgesteld om te komen tot de oprichting van een particuliere stichting die zich bezig gaat houden met de jumelage. Echter tot de oprichting van deze Stichting zijn verder geen particuliere initiatieven ontplooid. De laatste jaren is de jumelage met de gemeente Gogh niet actief en krijgt bestuurlijk geen aandacht. Alleen op het niveau van de gildes vindt er jaarlijks een uitwisseling plaats. Tijdens de dodenherdenking legt een vertegenwoordiging van de Goghse kerken bloemen bij het monument in Veghel.

In mei 2002 heeft de gemeente Veghel en de Russische gemeente Stupino een intentieverklaring ondertekend. Het gaat hier puur om een ondersteuning van het bedrijfsleven. In Stupino zijn namelijk vestigingen van Campina en Mars actief. Uitwisselingen tussen directie en medewerkers
van deze bedrijven vinden nog steeds plaats. De organisatie loopt niet via de gemeente. In maart jongstleden heeft de burgemeester van Stupino een informeel bezoek gebracht aan de gemeente Meierijstad. Hij is ontvangen door burgemeester Fränzel in het bestuurscentrum in

Voormalige gemeente Sint-Oedenrode;
Sinds september 1967 bestaat er een officiële jumelage tussen de gemeente Sint-Oedenrode en de gemeente Alzenau, een stad in het Duitse Unterfranken De jumelage is opgericht met het doel om met begrip voor elkaar en met samenwerking de vrede te dienen. In januari 1999 wordt de
Stuurgroep Alzenau in het leven geroepen om de jumelage-activiteiten te coördineren en nader sturing te geven aan verdieping van de uitwisselingen. Deze stuurgroep is echter niet meer actief.

De ontmoetingen met enkel representatief karakter (bijv. aanwezigheid tijdens afscheid burgemeester) zijn sinds oktober 2001 tot een minimum beperkt. Hiertoe is besloten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst tussen de gemeenteraden van Sint-Oedenrode en Alzenau in dat jaar door de ondertekening van de “Verklaring van Boskant”.

De verklaring houdt in dat voortaan de contacten tussen de verenigingen en scholen de dragers
voor het partnerschap zijn. De organisatie voor de uitwisseling lag geheel bij de vereniging. Wel
was er een mogelijkheid om bij de gemeente een subsidie te verkrijgen. Deze subsidie is in 1991
in het leven geroepen om bezoeken aan/vanuit Alzenau te stimuleren. Echter in het kader van de
ombuigingen is een aantal jaren geleden deze post uit de begroting gehaald.

Besluiten:
Het college heeft in haar vergadering van 19 september jl. het volgende besloten:
1. De gemeente Meierijstad zal geen actieve rol vervullen ten aanzien van de bestaande stedenbanden;
2. Het verzoek van de gemeente Auronzo di Cadore (Italië) voor het aangaan van een stedenband wordt afgewezen.

Kernboodschap
Op dit moment heeft het onderwerp jumelage/stedenband geen prioriteit. Indien zich een nieuw verzoek aandient bij de gemeente Meierijstad voor het aangaan van een stedenband, zal het onderwerp opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Wel kunnen de bestaande/nieuwe contacten tussen verenigingen, organisaties en bedrijven in de gemeenten van de voormalige stedenbanden en Meierijstad door blijven gaan indien betrokkenen dit willen.

Meierijstad banieren

 

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal