foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Stichting Milo organiseert informatiebijeenkomsten over KLIN© Atelier

klinSchijndel - Op zaterdag 24 februari en donderdag 19 april 2018 organiseert Stichting Milo informatiebijeenkomsten in Schijndel over het KLIN© Atelier. KLIN© is het voor- en vroegschoolse educatie programma van Stichting Milo. Kinderen van 4 tot 8 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en communicatief meervoudige beperkingen (CMB) kunnen in het KLIN© Atelier starten met de voorbereiding op passend onderwijs. Nieuwe kinderen kunnen worden aangemeld voor de KLIN© groep die op 3 september 2018 start.


Programma Informatiebijeenkomst:
De aftrap van deze interactieve bijeenkomsten bestaat uit een toelichting op het KLIN© programma. Daarna gaan de bezoekers op KLIN© tour: één van de behandelaars neemt bezoekers mee en laat zien hoe een KLIN© dag eruit ziet. Ouders spelen een belangrijke rol bij de thuisbehandelingen. Er zal dan ook een ouder aanwezig zijn, die meer kan vertellen over de rol van de ouders in het programma en de effecten in de omgang en communicatie met hun kind. Uiteraard worden alle vragen over aanmelding, vorm en inhoud van de behandeling en de achterliggende financiering tijdens deze bijeenkomst beantwoord.


Behandelprogramma
Het KLIN© programma bestaat naast thuisbehandelingen uit drie periodes van 12 weken waarin het kind vier dagen per week van 9.00 – 15.00 uur in het KLIN© Atelier in Schijndel aan de slag gaat met behandelaars. Het behandelprogramma is ontwikkeld door prof. dr. Hans van Balkom in samenwerking met Kentalis, Stichting Radar (Maastricht) en de Radboud Universiteit en vervolgens doorontwikkeld door Stichting Milo in de huidige toepasbare vorm. klinc2018In een KLIN© traject wordt een fundament aangelegd voor verdere taalverwerving, voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en beginnende vormen van geletterdheid. Maar ook de aandacht, concentratie, het zelfvertrouwen en zelfinzicht van het kind verbetert. Het kind ziet meer samenhangen, patronen en relaties tussen gebeurtenissen en activiteiten. Lees meer over dit programma voor vroeg- en voorschoolse educatie of bekijk de uitnodiging op www.stichtingmilo.nl/


Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op www.stichtingmilo.nl/klinc2018

De sluitingstermijn voor zaterdag 24 februari is 18 februari 2018
De sluitingstermijn voor donderdag 19 april is 15 april 2018


Over Milo

Stichting Milo wil bewerkstelligen dat Ondersteunde Communicatie breed toegankelijk wordt en naast de basale en medische zorg een volwaardige plaats krijgt in zorg, onderwijs en andere vormen van dienstverlening. Dat doet Milo met een landelijk netwerk van zelfstandig gevestigde vakspecialisten die als OC-behandelaar zijn verbonden aan Milo. Zij werken in de omgeving van de cliënt. De koppeling met de Leerstoel Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit zorgt voor wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening en kennisontwikkeling. De overdracht hiervan gebeurt in de vorm van opleidingen, trainingen en coaching voor cliënten, ouders, zorgverleners en leerkrachten.

klin
 

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal