foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aanpak mestfraude in Brabant

vlag Noord BrabantRegio - Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de maatregelen die de provincie samen met waterschappen, omgevingsdiensten, de gemeenten en het openbaar ministerie onderneemt tegen mestfraude. Intensiever samenwerken, de veehouderijketen goed analysen, steviger straffen en beter gegevens uitwisselen zijn daarbij sleutelwoorden. Ook gaat de provincie fraudeurs uitsluiten van het verlenen van vergunningen of subsidies. Deze regionale aanpak sluit aan op en versterkt de aanpak die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de veehouderijsector vlak voor kerst aankondigden. Fraude met mest is slecht voor Brabant: het milieu, de volksgezondheid en de veehouders die zich wel aan de regels houden lijden schade.

 vlag Noord Brabant

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal