foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Programma Join Us (preventief jeugdbeleid) na pilot nu structureel

JoinUSlogo2018Meierijstad - Sinds 2016 biedt Join Us, een zorgaanbieder gespecialiseerd in pedagogische begeleiding, een programma aan (als onderdeel van het preventief jeugdbeleid), gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren. Tweewekelijks worden avonden voor kwetsbare jongeren georganiseerd. De bijeenkomsten zijn erop gericht kwetsbare jongeren die meer contact met andere jongeren willen, maar dit moeilijk vinden, hierbij extra hulp te bieden. Het programma is voor jongeren uit Meierijstad. De bijeenkomsten zijn kosteloos en een indicatie is niet nodig. Doordat de resultaten van de eerdere pilot positief zijn heeft het college van B&W besloten om een overeenkomst af te sluiten om het programma structureel aan te bieden voor jongeren van 12 tot 25 jaar.

Variërende groep
Mede doordat de bijeenkomsten kosteloos zijn en een indicatie niet nodig is is deelname laagdrempelig en aantrekkelijk. Doel is eenzaamheid onder jongeren terug te dringen, zelf- en samenredzaamheid te bevorderen en verwijzing naar geïndiceerde, gespecialiseerde hulp te voorkomen.
Een groep bestaat uit circa 15 jongeren. De samenstelling van de groep varieert. Zodra een jongere de bijeenkomsten niet meer 'nodig' heeft, stroomt hij/zij in overleg en begeleid uit en is er plaats voor iemand anders.

Samenwerking met universiteiten
Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit en de Universiteit van Groningen en wordt inmiddels in diverse gemeenten succesvol ingezet. Het programma is in 2016 aan jongeren van 12 tot 18 jaar en in 2017 als pilot uitgebreid voor de groep jongeren van 18 tot 25 jaar. Doordat de resultaten positief zijn heeft het college van B&W van Meierijstad besloten om het programma structureel aan te bieden voor jongeren van 12 – 25 jaar.
JoinUsflyer
JoinUSlogo2018

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal