foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Welstandsbeleid blijft belangrijk in Meierijstad

meierijstad1Meierijstad - “Samen de zorg voor omgevingskwaliteit”; Onder die noemer presenteert het College van B&W van Meierijstad de nieuwe welstandsnota aan de raad. Welstandsbeleid blijft belangrijk om de ruimtelijke- en beeldkwaliteit in Meierijstad te stimuleren. Door welstandsbeoordeling te beperken tot ‘daar waar het ertoe doet, kunnen grotere gebieden In Meierijstad welstandsvrij worden. Wethouder van den Bogaard: “We hebben hoge ambities als het gaat om kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en die kwaliteit ontstaat niet vanzelf. Daarvoor zijn kaders als beeldkwaliteitsplannen en een welstandsnota noodzakelijk. Die zijn niet beperkend, maar juist bedoeld om te stimuleren een mooie aantrekkelijke woon-, leef en werkomgeving in Meierijstad te creëren én te behouden”

 

Wat verandert er?
De voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel kenden allemaal hun eigen welstandsbeleid en welstandsnota. De fusie verplicht de gemeente Meierijstad om vóór 31 december één welstandsnota vast te stellen, oftewel harmonisatie. Met de welstandsbeoordeling wordt het welstandsbeleid uitgevoerd. Die beoordeling moet plaatsvinden aan de hand van objectieve criteria; criteria die rekening houden met zowel het privé- als het gemeenschapsbelang. Het College stelt welstandsbeoordeling voor voor (Historische) centrumgebieden van Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel en Erp; monumenten; beeldbepalende en cultuurhistorische waardevolle panden; bijzondere bebouwing en ensembles; en gebieden met een beeldkwaliteitsplan. In alle andere gebieden zijn bouwactiviteiten
welstandsvrij tenzij er sprake is van ‘nieuwbouw’. Dit geldt dus ook in het buitengebied van Meierijstad.

In de nota is extra aandacht voor duurzaamheid; een van de speerpunten van dit college. Het is de uitdaging om de juiste balans tussen een optimaal duurzaamheidsresultaat en het monumentale of cultuurhistorische waardevolle architectonisch karakter van een gebouw. De gemeente wil hierin vroegtijdig meedenken. De gemeenteraad neemt op 5 juli een besluit over de geharmoniseerde welstandsnota van het College. De nota is ter overbrugging tot de invoering van de Omgevingswet in 2021. Dat is hét moment om het welstandsbeleid volledig te herzien.

meierijstad1 

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal