foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Prijsvraag Brood en Spelen: 2 winnaars binnen Meierijstad

broodenspelendenatuurakker02Barneveld - De winnaars van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen zijn op woensdag 4 juli bekend gemaakt. Ook acht Brabantse teams, waaronder twee binnen Meierijstad, die concrete ideeën inzonden voor nieuwe perspectieven voor het buitengebied wonnen een bedrag van € 25.000 en deskundige begeleiding om hun plannen verder uit te werken. De winnaars uit Meierijstad zijn het team 'De Natuurakker' uit Schijndel, bestaande uit Jos Klessens, akkerbouwer, Joeri de Bekker van OVSL - Oog voor Schoonheid Landschapsarchitectuur en Erwin van Woudenberg - Lectoraat Innovatief ondernemen met natuur HAS Hogeschool. Het team 'Productief Peppelland' uit Meierijstad, bestaande uit Frans van Boeckel - particulier grondeigenaar, Joost van der Waal - zelfstandig architect en Job Wittens - hout peppelhout is de tweede winnaar uit Meierijstad. U leest hieronder meer over deze twee projecten en wat Brood en Spelen inhoudt.

De Natuurakker, nieuwe teelten en nieuwe voedselketen
De Natuurakker brengt natuurontwikkeling en landbouwproductie samen. In een radicaal anders, maar realiseerbaar en realistisch inrichtingsplan worden economische waarden en natuurwaarden gecombineerd. Het realiseren van het plan zorgt voor een gebied waar men niet vast kan stellen of het een natuurgebied of landbouwgebied is. De inrichting is opschaalbaar door het gebruik van gangbare gewassen.

Productief Peppelland - Circulair
De populier inzetten als dé leverancier van het nieuwe constructieve hout van de toekomst. Als alternatief van (milieubelastend) beton en staal. Er wordt een demo gebouw geplaatst midden in een populierenbos in de Meierij. Een primeur omdat het constructief is opgebouwd uit kruislaags verlijmd populierenhout. Als katalysator van een proces om een complete keten te ontwikkelen in Nederland.

Brood en Spelen
De prijsvraag Brood en Spelen speelt in op de veranderingen op het platteland en biedt boeren en grondeigenaren een kans om samen met ontwerpers en anderen creatieve ideeën te bedenken voor de toekomst van hun bedrijf. Ze worden uitgedaagd om in teams na te denken over radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

Jury

De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman, heeft acht winnaars op de Brabantse zandgronden geselecteerd en acht in Gelderland en Overijssel. Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “De grote veranderingen die zich op het platteland aftekenen, zijn niet alleen problematisch. Ze bieden ook grote mogelijkheden. De winnaars laten een breed scala aan vernieuwende inzichten zien, die we de komende maanden de mogelijkheid bieden om te experimenten en te verdiepen.”

Voorstellen

95 teams, waarvan 51 uit Brabant, stuurden een grote diversiteit aan voorstellen in: van nieuwe teelten tot broedplaatsen voor lokaal ondernemerschap en van wonen en welzijn tot circulaire oplossingen. Rijksadviseur voor het Landschap, Berno Strootman: "Ik hoop van harte dat deze plannen ook anderen zullen inspireren om te vernieuwen. Om echt een omslag te kunnen maken op het platteland zijn naast aanlokkelijke perspectieven ook nieuwe vormen van samenwerken en slimme businessmodellen hard nodig."

Uitwerking

De winnende teams gaan de komende maanden hun plannen verder uitwerken. Daarvoor ontvangen zij ieder een bedrag van € 25.000 excl. btw. Ook krijgen zij een coach van de provincie en deskundige ondersteuning. Gedeputeerde Erik van Merrienboer: "Ik ben ontzettend blij dat de prijsvraag zoveel eigenaren en ontwerpers aan elkaar heeft gekoppeld. De schatkist bestaat voor de provincie en de Brabantse gemeenten die zich gezamenlijk inzetten voor de opgaven in het buitengebied, niet uit acht, maar uit 51 toekomstperspectieven. Ik hoop dat ook de teams die niet gewonnen hebben zó overtuigd zijn van hun plan, dat zij hoe dan ook de hand aan de ploeg slaan. Zij mogen rekenen op onze warme belangstelling."

De acht Brabantse winnaars zijn:
• Circulaire boerderij Beers (Cuijk)
Marco Smits Tweelinden
Marco Vermeulen Studio Marco Vermeulen
• Smaakstaat (Halderberge)
G.J.M. van der Kaa De Walnoothoeve(n)
Eva Pfannes Ooze Architects
• De Natuurakker (Meierijstad)
Jos Klessens Akkerbouwer
Joeri de Bekker OVSL - Oog voor Schoonheid Landschapsarchitectuur
• Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf (Zundert)
J.A.J. Braspenning Floribras Garden Plants
Ad Schoenmakers Architecten buro Schoenmakers
• Productief Peppelland (Meierijstad)
Frans van Boeckel Particulier grondeigenaar
Joost van der Waal Zelfstandig architect
• De wederkeer van het pastorale landschap (Boxtel)
Rob van de Langenberg Coöperatie Herenboeren
Niké van Keulen MTD Landschapsarchitecten
• Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant (Haaren)
Bas Combee Maatschap Combee
de Visser Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw
• Natuurinclusieve Streekboerderijen Slabroek (Uden)
Frank van Beuningen Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen
Pieter Veen Circular landscapes

Eervolle vermelding (Brabant)

De volgende inzendingen kregen een eervolle vermelding
• De Kippencoupé (Oirschot/Boxtel)
Peter van Agt Fladder Farm
Harro Wieringa Witteveen+Bos
• OpportuniTEA (Someren)
Marielle Swinkels ZorgtechnoService
Mirte van Laarhoven OKRA Landschapsarchitecten

Meer informatie over de inzendingen van de winnaars uit Brabant, Gelderland en Overijssel staat op de website prijsvraagbroodenspelen.nl.

Initiatiefnemers
Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt ondersteund door de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB's. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning, zoals Wageningen University&Research en het Kadaster. De prijsvraag wordt uitgevoerd in samenwerking met Architectuur Lokaalen is gebaseerd op Kompas bij Prijsvragen.

broodenspelendenatuurakker02
broodenspelendenatuurakker01
Winnaarsbroodenspelen2018
Alle Brabantse winnaars en eervolle vermeldingen

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal