foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Beregening grasland en sportvelden met grondwater tijdelijk toegestaan

waterschapaaenmaasdroogtejuli2018's-Hertogenbosch - Vanwege de aanhoudende droogte verruimen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel van 8 tot en met 17 juli de mogelijkheid om grasland en sportvelden met grondwater te beregenen. Normaal mag grasland in juni en juli niet beregend worden met grondwater tussen 11.00 en 17.00 uur. De Brabantse waterschappen heffen deze beperking voor 10 dagen op voor vergunninghouders. De oproep aan burgers om binnen bepaalde tijden (piekbelasting 's morgens en begin avond) terughoudend te zijn met waterverbruik blijft ongewijzigd. Het grondwater dat gebruikt wordt voor het beregenen van grasland is niet hetzelfde als het water dat gebruikt wordt voor kraanwater.

Grondwatervoorraad
Waterschappen verlenen vergunningen voor het beregenen met grondwater. In de vergunningen staat onder andere dat grasland niet mag worden beregend met grondwater tussen 1 januari en 1 juni. En in de maanden juni en juli mag grasland niet worden beregend met grondwater tussen 11.00 en 17.00 uur. De reden voor deze beperkingen in de vergunning is om de grondwatervoorraad te beschermen.
Bij aanhoudende droogte, waar nu sprake van is, kunnen er problemen ontstaan voor grasland en sportvelden. Het gras is nodig als ruwvoer voor koeien en er kan onherstelbare schade ontstaan aan sportvelden. Om dit te voorkomen hebben de Brabantse waterschappen een regeling om tijdelijk beregenen met grondwater overdag toe te staan (de zogenaamde 5%-regeling). Vanaf 1 augustus mag wettelijk weer de hele dag met grondwater beregend worden.

Tijdelijk toestaan
De afgelopen weken heeft het nauwelijks geregend en is er veel water verdampt uit de bodem. Vanwege het neerslagtekort staan de waterschappen nu tijdelijk beregenen met grondwater toe. Dit betekent dat iedereen in Brabant die een vergunning voor beregenen heeft, tussen 8 en 17 juli overdag ook grasland mag beregenen.

Spaarzaam gebruik van grondwater
De waterschappen doen een dringend beroep op de vergunninghouders om alleen te beregenen als het echt noodzakelijk is. Zuinig zijn met water is zowel voor de landbouw als de natuur van groot belang. Om het watertekort op te heffen is een langere periode van neerslag nodig.

Geen oppervlaktewater!
Dit bericht heeft alleen betrekking op onttrekkingen uit grondwater voor beregening van grasland en sportvelden en niet op onttrekkingen uit oppervlaktewater (sloten en beken). Kijk voor actuele informatie over onttrekkingsverboden op officielebekendmakingen.nl. Ook geldt deze ontheffing alleen voor vergunninghouders van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel.

waterschapaaenmaasdroogtejuli2018

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal