foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Verbod op onttrekken van oppervlaktewater Waterschap De Dommel

Onttrekkingsverbodwaterschapdedommeljuli2018Boxtel - Door de lage waterstanden heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel besloten om per gisteren 30 juli een algeheel tijdelijk verbod in te stellen om oppervlaktewater te onttrekken aan het gehele stroomgebied van de Dommel. Een klein gedeelte van het grondgebied van Schijndel behoort tot dit waterschap. Dit ingestelde verbod doet het waterschap omdat de waterafvoer van de Dommel sterk is teruggelopen. Een verdere verlaging van de waterstand in die wateren is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit alsmede voor de grondwaterstand. Het beregenen van graslanden is vanaf 1 augustus weer toegestaan

Oppervlaktewater wordt onder andere gebruikt voor beregening van gewassen en voor het drenken van vee. Om de flora en fauna tijdens extreem droge periodes te beschermen kondigt het waterschap een onttrekkingsverbod af. Dat gebeurt wanneer de waterhoeveelheden in de beken minder zijn dan 10% van de meerjarige gemiddelden.
Het verbod geldt met ingang van 30 juli 2018 en blijft van kracht tot het tijdstip dat het dagelijks bestuur besluit om het verbod in te trekken. Dit tijdelijk algeheel verbod tot onttrekken van oppervlaktewateren geldt voor iedereen en is van toepassing op het stroomgebied van de Dommel. Hiermee geldt in het gehele beheergebied van Waterschap De Dommel een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater, met uitzondering van de Zandleij.

Dit tijdelijk algeheel verbod tot onttrekken van oppervlaktewater geldt voor iedereen en is van toepassing op het gebied dat is aangeduid op de kaart. Het onttrekkingsverbod geldt voor zowel vaste, als mobiele onttrekkingsinstallaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Het drenken van vee en het bestrijden van brand met water uit beken of sloten is toegestaan. Het onttrekkingsverbod van kracht is tot het tijdstip waarop het dagelijks bestuur besluit dat het onttrekken van water weer verantwoord is.

Beregenen graslanden vanaf 1 augustus weer toegestaan
Ondanks de aanhoudende droogte is het beregenen van grasland en sportvelden met grondwater vanaf 1 augustus overdag weer toegestaan. Waterschap De Dommel heeft overwogen af te wijken van deze bestaande afspraak en het beregenen ook na 1 augustus tussen 11 en 17 uur te verbieden. Het waterschap ziet hiervan af omdat het effect van zo’n maatregel op het grondwaterpeil op korte termijn gering zal zijn. Daarvoor zit het grondwater al te diep.
Onttrekkingsverbodwaterschapdedommeljuli2018
Waterschapdedommel2018

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal