foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vragen over subsidie viering 100 jaar CHV en opening Blauwe Kei

VeekoekenfabriekVeghelbronwikipediaMeierijstad - Bij de politieke partij Hart voor Schijndel is het in het verkeerde keelgat geschoten dat het College besloten heeft om € 40.000 beschikbaar te stellen voor de viering van het honderdjarig bestaan van CHV Noordkade en de opening van Theater De Blauwe Kei. De partij stelt daarover nu een aantal vragen aan het college. Eerder kondigde de gemeente in de door haar aan de media toegezonden officiële besluitenlijst wel aan dat er tijdens de officiële opening van theater De Blauwe Kei sprake is van 'een daaraan gekoppeld publieksevent met een festivalkarakter'. Hieronder vindt u de drie vragen die Hart gesteld heeft over de subsidieverlening.

"Eén van de argumenten die u aanvoert voor de subsidie is urgentie. Bent u met ons van mening dat de opening van De Blauwe Kei niet onverwacht komt en dat het eeuwfeest zelfs honderd jaar geleden al voorspel had kunnen worden? En dat er van urgentie dus geen sprake kan zijn, behalve dan misschien omdat de organisatoren te laat met hun voorbereidingen zijn begonnen?” Hieronder vindt u de rest van de vragen aan het college.

Een ander argument van het College is dat het jubileum en de opening belangrijke kansen biedt om onze gemeente regionaal en nationaal in de schijnwerpers te zetten en te profileren als aantrekkelijke vestigings- en verblijfsplaats voor bewoners, bezoekers en bedrijven. De ervaring leert dat de publiciteit voor dit soort evenementen vooral gaat over de vestigingsplaats (Veghel) en niet of amper leidt tot bekendheid van de (naam van de) gemeente. We wijzen hierbij op de intocht van Sinterklaas in Dokkum, gemeente Dongeradeel. Deelt u onze mening dat u die belangrijke kansen voor Meierijstad overschat?

In het besluit lezen we dat er rond het eeuwfeest en de opening een publieksprogramma komt. Op de website van CHV Noordkade vinden we slechts informatie over een programma voor genodigden en een zogeheten 'businessevent'. Wat gebeurt er voor het algemene, brede publiek? Mocht u dat (nog) niet weten: had daar niet eerst zekerheid over moeten zijn, alvorens de subsidie te gunnen?"
VeekoekenfabriekVeghelbronwikipedia

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal