foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Onherstelbare natuurschade door droogte voorkomen

Droogtetoer09082018's-Hertogenbosch - Nu de droogte zo extreem lang heeft aangehouden, zetten de Brabantse waterschappen en de provincie Noord-Brabant alles op alles om onherstelbare schade in de meest bijzondere natuurgebieden te voorkomen. De afgelopen weken hebben de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, ondersteund door tal van vrijwilligers, op verschillende plekken maatregelen genomen. Bestuurders van provincie en waterschappen brachten gisterenochtend een werkbezoek op de heikele plekken om de situatie ter plaatse persoonlijk te bekijken. Foto: Bestuurders maken een ‘droogtetour’ om effecten van droogtemaatregelen te bekijken. V.l.n.r. watergraaf Peter Glas (De Dommel), Ernest de Groot (Aa en Maas), Peter Ketelaars (Aa en Maas) en milieu-gedeputeerde Johan van den Hout

Feitelijk watertekort
Het is nu al een lange periode extreem warm en droog. Er is sprake van een feitelijk watertekort; de vraag naar water is groter dan de aanvoer van grond- en hemelwater en via de rivieren. Voor de drinkwatervoorziening heeft dat vooralsnog geen gevolgen, maar Brabant telt nogal wat bijzondere natuurgebieden waar flora en/of fauna onherstelbare schade kunnen oplopen als gevolg van de aanhoudende droogte.

Afspraken uitvoeren
Landelijk zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen in dit soort situaties en die afspraken worden nu in de praktijk uitgevoerd. Waterschappen en provincie doen nu bijvoorbeeld alle mogelijke moeite om het steeds schaarser wordende water te behouden voor kwetsbare natuurgebieden waar de droogte kan leiden tot onherstelbare schade. Dijkgraaf Peter Glas (Waterschap De Dommel): "We zijn goed voorbereid. Er liggen beleidsafspraken en protocollen over de manier waarop we als overheden samenwerken, ook met terreinbeheerders. Met elkaar volgen we de situatie scherp en in overleg bekijken we dagelijks welke maatregelen nodig zijn."

Grondwater uit diepere grondlagen
Dat er ondanks de aanhoudende droogte nog voldoende drinkwater is, heeft onder meer te maken met de plek waar het Brabantse drinkwater vandaan komt: uit de diepere grondlagen. Toch constateerden onderzoekers onlangs - los van de huidige droogteperiode – dat ook het diepe grondwater onder een groot deel van Brabant (de centrale slenk) niet meer wordt aangevuld. Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu): "Om die reden wil de provincie dit najaar een brede discussie voeren over ons watersysteem: het gebruik en beheer van ons oppervlaktewater, ondiep grondwater, diep grondwater en de samenhang daartussen."

Zwemwater: veel blauwalg
In het oppervlaktewater in de hele provincie zit momenteel veel blauwalg. Dringende oproep is daarom om niet in een open water te zwemmen als dat niet op de lijst van aangewezen zwemlocaties staat. Raadpleeg zwemwater.nl voor de actuele situatie: voor diverse locaties gelden momenteel waarschuwingen of zwemverboden in verband met de slechte waterkwaliteit.

Beekloop en Keersop
Waterschap De Dommel ontfermt zich onder meer over de beek in het Dommeldal. Watergraaf Peter Glas: "Met pompen brengen we extra grondwater in de beek om te voorkomen dat hier zeldzame, beschermde diersoorten uitsterven, zoals de unieke populatie beekprik, zeldzame soorten kokerjuffers, waterwantsen en kevers, die afhankelijk zijn van stromend water van hoge kwaliteit". Het waterschap werkt hierbij nauw samen met de RAVON, de kennisorganisatie voor onder meer amfibieën en vissen, die ter plaatse meekijkt en meewerkt om kwetsbare vispopulaties te redden.

Peelvenen
Maatregelen van waterschap Aa en Maas in de kwetsbare Peelvenen (Groote Peel, Deurnsche Peel en De Bult) zijn gericht op het vasthouden van zoveel mogelijk water om de hoogvenen te beschermen. Waarnemend dijkgraaf Peter Ketelaars: "We willen de Peelvenen behouden, want dat gebied is uniek in Brabant. Omdat we hier het water vasthouden, kan er minder water naar andere delen van ons waterschap. Met als gevolg dat beken en sloten verderop droogvallen. Dat is het ook geval met de Oude Aa. Daar vissen we sinds afgelopen vrijdag vis weg om die over te plaatsen naar het Kanaal van Deurne."
Droogtetoer09082018

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal