foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Realisatie ecologische verbindingszone Molenheideloop Schijndel

Nonnenbosschijndelgoogle2018Meierijstad - Het college heeft ingestemd met de realisatie van een ecologische verbindingszone langs de Molenheideloop te Schijndel en daarvoor over te gaan tot grondruilen en opheffen van de openbaarheid van zandpad Nonnenbos. Voor de realisatie van een groot gedeelte van de ecologische verbindingszone langs de Molenheideloop in Schijndel zijn onderhandelingen gevoerd met de eigenaren van te verwerven gronden. Met de gemaakte afspraken kan de ecologische verbindingszone over een afstand van 2,8 km worden gerealiseerd. Kaartje, bron Google 2018

Onttrekking onverharde gedeelte van de weg Nonnenbos te Schijndel aan het openbaar verkeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad hebben (ter voldoening aan artikel 11 van de Wegenwet) op 24 augustus 2018 bekend gemaakt dat zij voornemens zijn om een gedeelte van de Nonnenbos, zijnde de onverharde weg gelegen tussen de Nonnenbos en Dungensesteeg te Schijndel, te onttrekken aan het openbaar verkeer.
Het ontwerpbesluit ligt inmiddels vanaf 27 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1, Veghel.
Nonnenbosschijndelgoogle2018

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal