foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rekenkamer informeert raad over onderzoek “Toegang tot het sociaal domein”

meierijstad1Meierijstad - Op 6 september 2018 heeft de Rekenkamer de gemeenteraad geïnformeerd over de concept-eindrapportage van het onderzoek “Toegang tot het sociaal domein”, uitgevoerd door PBLQ in opdracht van de Rekenkamercommissie. Het college is op een eerder moment op de hoogte gesteld en heeft haar zienswijze op de rapportage gegeven. Menno Roozendaal, coördinerend wethouder Sociaal Domein: “Het is goed dat de Rekenkamer de toegang tegen het licht houdt. Eén van de uitkomsten is dat de zorgcontinuïteit voor onze inwoners gedurende de hele fusie gewaarborgd is gebleven. Hier zijn wij als college natuurlijk blij mee. We waarderen de inzet van onze medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt”.


Onderzoeksperiode

De rapportage is medio 2017 uitgevoerd en beschrijft waar de organisatie op dat moment stond. Naast de geslaagde zorgcontinuïteit benoemt het rapport tevens knelpunten met daaraan gekoppeld de aanbevelingen. Wethouder Witlox voegt toe: “De eerste stappen om de toegang tot het sociaal domein te versterken zijn al in de onderzoeksperiode gezet. De aanbevelingen sluiten hier grotendeels op aan. Voor ons geeft dit dan ook aan dat we al veel hebben bereikt en op de goede weg zitten.” Uiteraard volgt het college de voortgang nauwlettend. Aan het eind van dit jaar vindt een evaluatie plaats van de genomen stappen. De uitkomsten van deze evaluatie worden ook ter informatie voorgelegd aan de raad.

meierijstad1

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal