foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Startschot ECCO in Het Groene Woud

GroenewoudeccouitnodigingkopLiempde - Dit door Europa mede gefinancierde project ijvert voor de ontwikkeling van lokale energiegemeenschappen. Nationaal Landschap Het Groene Woud nam het initiatief voor ECCO in Brabant. De gemeenten Boxtel, Haaren, Meierijstad en Sint-Michielsgestel hebben zich al aan ECCO verbonden. Op woensdag 19 september 2018 vindt in D’n Liempdsen Herd in Liempde de regionale startbijeenkomst plaats van ECCO. Belangstellenden zijn van harte welkom bij de startbijeenkomst.

Programma
13.00-13.30 of 19.00-19.15 : Inloop
13.30-13.50 of 19.15-19.35 : Algemene introductie over ECCO
13.50-14.00 of 19.35-19.45 : Toelichting over de groepsverdeling tijdens Tour d'ECCO
14.00-16.00 of 19.45-21.45 : Tour d'ECCO: 4 gespreksrondes van 25 minuten met verdiepende gesprekken in kleine groepen.
16.00-17.00 of 21.45-22.15 : Napraten met een borrel.

U kunt in de middag of de avond aan vier gesprekken deelnemen. Wilt u aan alle acht gesprekken deelnemen? Schrijf u dan in voor het middag- en het avondprogramma.
De groepen worden klein gehouden. Meld u dus snel aan voor het gespreksonderwerp van uw voorkeur. Is een gespreksgroep vol, dan wordt u ingedeed bij een andere groep.

ECCO
Binnen ECCO draait alles om het ontwikkelen van lokale energiegemeenschappen. Hierbij gaan burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties samen aan de slag met de energietransitie. Doel is om lokale of regionale initiatieven van de grond te laten komen waarvan de omgeving direct profiteert.

Vijf actieprogramma’s, tien projecten
Tot 2021 worden minimaal vijf actieprogramma's op poten gezet, inclusief tien concrete projecten die op korte termijn te realiseren zijn. Het Groene Woud zorgt voor ondersteuning en hulp bij ontwikkeling, opzet en uitvoering. Verder zullen er onder de vlag van ECCO in totaal 100.000 zonnepanelen worden geïnstalleerd in de deelnemende gemeenten in Het Groene Woud.

19 september: onderwerpen van gesprek

De startbijeenkomst op 19 september in D'n Liempdsen Herd vindt twee keer plaats: één keer 's middags en één keer 's avonds. Tijdens beide dagdelen staat de Tour d'ECCO op het programma: vier gespreksrondes van 25 minuten waarin de aanwezigen in kleine groepen met elkaar praten over de volgende onderwerpen:
1. Tijdelijke zonneweiden in de natuur
2. Energy meets the arts
3. Energieaanpak bedrijventerreinen
4. Landbouw en energie
5. Energiegemeenschappen
6. 100.000 gemeenschappelijke zonnepanelen
7. De Kunsten en energietransitie
8. Vraagbaak ECCO / Het Groene Woud

De gesprekken vinden plaats met medewerking van diverse ECCO-partners, bedrijven en organisaties zoals ZLTO, Over Morgen, RElocal en HetEnergieBureau. Via deze link vind je meer informatie over de gespreksonderwerpen.

Aanmelden

Iedereen met een warme belangstelling voor duurzame energie, circulariteit en lokale betrokkenheid is welkom op de startbijeenkomst. Opgeven kan via de website van Het Groene Woud. Daar is ook alles te vinden over het totale programma en de aanvangstijden.

De volledige uitnodiging voor 19 september is hier te downloaden.

ECCO is een pilotproject binnen het Brabantbrede programma 'Sociale Innovatie in de Energietransitie'. ECCO is een initiatief van Nationaal Landschap Het Groene Woud. De projecten en resultaten die lokale energiegemeenschappen boeken, worden mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verstrekt via het Interreg-programma Noordwest-Europa, de gemeenten Boxtel, Haaren, Meierijstad en Sint-Michielsgestel en provincie Noord-Brabant. Meer lezen over ECCO in Het Groene Woud? Kijk op www.eccohetgroenewoud.nl.   

HGWECCOuitnodiging

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal