foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Orgelconcert Tommy van Doorn incl. overhandiging Doe-orgel

smitsorgeluitsnedestichtingSchijndel - Na drie jaar stilte weer massief geluid in de Servatiuskerk, zo laat de in 2017 opgerichte Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk weten. Aanstaande zondag 7 oktober vindt het eerste orgelconcert door Tommy van Doorn in de Servatiuskerk in Schijndel plaats. Dit concert begint om 16.00 uur. De aanwezigen kunnen op comfortabele stoelen het concert beluisteren. De toegang bedraagt 10 euro. Hieronder vindt u het programma. Aan het eind van concert vindt de overdracht (permanente bruikleen) van het Doe-orgel plaats, u leest er hieronder meer over.

Monumentendag
Het publiek kon eerder al zaterdag 8 september jongstleden tijdens de Nationale Monumenten- én Nationale Orgeldag een rondleiding krijgen om de toren in te gaan en vanaf het oksaal – de ruimte oorspronkelijke bedoeld voor koor en het grote orgel – het monumentale Smitsorgel van dichtbij te bekijken en de organist tijdens het spelen direct te kunnen gadeslaan.

Een verweesd 'kindje'

In 2015 is, voor zover is na te gaan, het laatste concert gegeven op het monumentale Smits-orgel (1852) in de Servatiuskerk te Schijndel. Leo Spoor was als organist en dirigent bijna 40 jaar verbonden aan de Heilige Servatiuskerk en gold als de stimulator en organisator - samen met de KEG - van orgelconcerten. Al die jaren heeft hij met enorme zorg en toewijding voor het Smits-orgel gezorgd, als ware het zijn 'kindje'. Met het vertrek van Leo Spoor begin 2016 als organist en dirigent van de Heilige Servatiuskerk bleef het Smits-orgel verweesd achter.

De Stichting Smitsorgel
De Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk - opgericht 11 september 2017 - heeft zich als een peetvader over dit 'weeskind' ontfermt. Eind april, begin mei van dit jaar heeft het orgel een generale stembeurt ondergaan en zijn er kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd door de firma Pels & van Leeuwen. Het orgel kan nu weer in volle glorie zowel zijn transparantie, als ook zijn massief geluid laten horen. Tijd voor een concert, vond het stichtingsbestuur.

Tommy van Doorn
Organist en beiaardier Tommy van Doorn (1990) vond het - als voorzitter van de Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk - zijn taak om na drie jaar de stilte te doorbreken. Op 7 oktober laat hij de klankrijkdom en het kleurenpallet van het Smitsorgel in al zijn glorie horen.
Hij is organist en beiaardier van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. Hij studeerde orgel, piano en harmonium aan het Fontys Conservatorium in Tilburg, beiaard aan de HKU Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort en muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Naast activiteiten als uitvoerend musicus werkt hij als orgeldocent bij Kunstkwartier Helmond. Tevens is hij artistiek adviseur van de Brabantse Orgelfederatie en de Stichting Kerkconcerten Boxtel.

Een programma voor elk wat wils
Op het programma staan onder andere werken van J.S. Bach, Pachelbel, Rheinberger, Camille Saint-Saëns. Kortom: een programma voor elk wat wils. Concertbezoekers hoeven niet in de (harde) kerkbanken plaats te nemen. Comfortabele stoelen staan zó opgesteld dat men zicht heeft op het prachtige orgel achter in de kerk. Men zit dus achterstevoren in de kerk.
Er is contact gezocht met Omroep Meierijstad om te onderzoeken of het mogelijk is middels een camera boven bij het orgel, de organist beneden in de kerk op een scherm zichtbaar te maken voor het publiek. Dan ziet men wat de organist zoal doet daarboven en dat maakt het concert natuurlijk een stuk interessanter en aantrekkelijker.

Overhandiging van het Doe-orgel
De stichting heeft dankzij subsidies en sponsorbijdragen van: het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Rabobank, de Stichting PA Verhagen en SOS700 een Doe-orgel weten aan te schaffen ten behoeve van een educatief project voor alle basisscholen in Meierijstad.
Als Tommy van Doorn zijn concert beëindigd heeft zal hij als voorzitter van de stichting dit Doe-orgel overhandigen aan een vertegenwoordiger van Cultuurkade Meierijstad.

Cultuurkade Meierijstad
Cultuurkade Meierijstad is de marktplaats voor cultuureducatie voor het gehele onderwijsveld (primair en voortgezet onderwijs) in Meierijstad en vormt de schakel tussen de scholen en aanbieders van educatieve projecten op gebied van kunst en cultuur. Cultuurkade Meierijstad krijgt het Doe-orgel voor onbepaalde tijd in bruikleen.
Programma7okt2018orgelconcert
Doe orgelvoorbasisscholen
smitsorgelstichting

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal