foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuw beleid aanleg en onderhoud paden en inritten

Meierijstadbanieren2Meierijstad - Inwoners van Meierijstad krijgen meer mogelijkheden voor het zelf vormgeven, aanleggen en onderhouden van paden en inritten in en om hun woning of bedrijf, zo maakt de gemeente vandaag bekend. Het college van B&W van Meierijstad heeft nieuw beleid vastgesteld voor de aanleg en het onderhoud van paden en inritten. Het beleid wordt vanaf 1 januari 2019 van kracht. Het nieuwe beleid biedt inwoners en ondernemers de kans om betrokken te zijn bij aanleg- onderhoud- en beheer van verhardingen in de openbare ruimte van hun woon-, leef- en werkomgeving.

Aanleg zelf
Inwoners en ondernemers krijgen de mogelijkheid om de aanleg van inritten en paden zélf te doen. Door het zelf te (laten) doen hebben zij meer invloed op de vorm, materialen en de kosten van een inrit of pad. Samen met de betrokkenen wordt ter plekke gekeken naar de mogelijkheden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er in veel gevallen meer dan één inrit mogelijk wordt.

Afspraken met gebruiker
Om deze participatie mogelijk te maken wordt de gebruikelijke omgevingsvergunning aangevuld met de afspraken die met de gebruiker worden gemaakt. Afspraken over verschijningsvorm, materiaalgebruik en onderhoud. Dit zorgt ervoor dat in de openbare ruimte geen zaken worden gerealiseerd die een afbreuk doen aan de veiligheid van het gebruik ervan.

(Verrekening) kosten
Voor een omgevingsvergunning, worden leges in rekening gebracht. De kosten van aanleg worden, indien de aanvrager dat niet zelf doet (of laat doen), apart verrekend met de aanvrager.
Meierijstadbanieren2

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal