foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Huisvesting statushouders 1e helft 2018: voldoet

beoordelingvergunningshouders's-Hertogenbosch / Meierijstad - Elk half jaar ontvangt de gemeente Meierijstad het toezichtoordeel van de provincie Noord-Brabant. Het oordeel dat de gemeente eind september dit jaar ontving over de huisvesting van statushouders over de eerste helft van 2018 staat 20 december op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering. Het oordeel over het eerste deel van 2018 wordt getypeerd als 'voldoet'. Op 1 juli 2018 had de gemeente Meierijstad de taakstelling gehaald en 22 statushouders extra gehuisvest. Het oordeel van de provincie luidt dan ook dat voldaan is aan de taakstelling. De taakstelling over de tweede helft van 2018 bedraagt 51 personen.

2e helft 2018
Vanaf 1 juli 2018 bedraagt dus de taakstelling over de tweede helft van 2018, inclusief de voorsprong 29 statushouders. Uiteraard is verder gegaan met het huisvesten van statushouders binnen de gemeente Meierijstad. Momenteel bedraagt de taakstelling tot eind dit jaar nog 11 statushouders. Er wordt vanuit gegaan dat Meierijstad de taakstelling over de tweede helft van 2018 haalt, aldus de raadsinformatiebrief van het college met als bijlage het toezichtoordeel van de provincie (25 september 2018) waarvan u hieronder een inhoudelijk gedeelte aantreft.

Planning
Elk half jaar ontvangt de gemeente het toezichtoordeel van de provincie. Het volgende oordeel van de provincie over de tweede helft van 2018 zal in het eerste kwartaal 2019 aan de gemeenteraad medegedeeld worden.

Toezichtsoordeel provincie: huisvesting vergunninghouders 1e helft 2018
Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren, wordt bijgedragen aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het uitgangspunt.
Op basis van de criteria uit het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 beoordeelt de provincie uw gemeente voor wat betreft haar systematisch toezicht op de huisvesting vergunninghouders als 'voldoet': De gemeente realiseert op de wettelijke peildatum 100% of meer van zijn taakstelling en er is geen sprake van achterstanden.
Vergunninghouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. De rijksoverheid bepaalt ieder half jaar het aantal vergunninghouders dat iedere gemeente moet plaatsen.

Toezichtsbevindingen: groen
De taakstelling voor het eerste halfjaar van 2018 voor uw gemeente bedroeg 60 te huisvesten vergunninghouders. Aanvankelijk had uw gemeente volgens de COA-cijfers op 1 januari jl. een achterstand van 33 te huisvesten vergunninghouders. Het COA heeft echter op 1 juli jl. een correctie per 1 januari 2018 doorgevoerd. Daardoor is er een nieuwe situatie ontstaan. De gemeente Meierijstad blijkt per 1 januari 2018 een voorsprong te hebben van 28 gehuisveste vergunninghouders. Hierover heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen het COA en de interbestuurlijk toezichthouder. Gezien genoemde correctie diende de gemeente Meierijstad in de eerste helft van 2018 aan 32 vergunninghouders huisvesting te bieden. Op grond van de realisatiecijfers van het COA per 1 juli 2018 (peildatum) constateert de provincie dat u in het eerste halfjaar van 2018 54 vergunninghouders heeft gehuisvest. Dit betekent dat u de taakstelling voor deze periode heeft gerealiseerd.
De gemeente Meierijstad krijgt de kleur 'groen' op het kaartje dat de provincie inmiddels in oktober 2018 op de website gepubliceerd heeft.

Nieuwe taakstelling
De provincie maakt de gemeente Meierijstad er op attent dat voor het tweede halfjaar van 2018 de taakstelling is vastgesteld op 51 vergunninghouders. Op 1 januari 2019 is het volgende wettelijke peilmoment. In het tweede halfjaar bestaat de taakstelling naar verwachting vooral uit nareizigers. Deze tellen mee voor de taakstelling.

beoordelingvergunningshouders
beoordelingvergunningshoudersuitsnee
legendabeoordelingvergunninghouders

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal