foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad wil huisvesting arbeidsmigranten mogelijk gaan maken

ArbeidsmigrantenbronabuMeierijstad - Er is een toenemende vraag naar arbeidsmigranten. Dit vraagt om voldoende en kwalitatieve huisvesting. Bedrijven vragen aan de gemeente Meierijstad randvoorwaarden te creëren om huisvesting mogelijk te maken. Daarnaast besteden media aandacht aan het vraagstuk, waarbij zowel positieve (oplossing arbeidstekort) als negatieve (overlast) aspecten aandacht krijgen. Dit vraagt om een integrale aanpak. Het college van B&W informeert middels een raadsinformatiebrief de gemeenteraad dat zij gestart is met een projectgroep die als taak heeft om te komen tot een oplossing van het vraagstuk huisvesting arbeidsmigranten. De aangereikte actuele informatie staat op de agenda van de eerstvolgende beeldvormende avond. Foto: Arbeidsmigranten, bron Abu

Volledig beeld
Bij de inventarisatie van de verschillende aspecten van het vraagstuk zijn betrokken partijen benaderd om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen zo laat het college weten. In eerste instantie in persoonlijke gesprekken. Aan deze betrokken partijen is gevraagd om een actieve bijdrage te leveren.

Samenstelling projectgroep
Er is een projectgroep gevormd die als taak heeft de gegevens te verzamelen en te komen tot oplossingsmogelijkheden waarbij alle voors en tegens gewogen worden. In de projectgroep nemen deel werkgevers (POM en ZLTO), uitzendorganisaties ( Otto workforce en Hobij), Politie, Platform woon- en leefomgeving (wordt actief benaderd), beleidsmedewerkers gemeente Meierijstad.

Leegstaand vastgoed
Het probleem vraagt om een structurele oplossing. Bij de oplossing kan rekening gehouden worden met de mogelijkheden van leegstaand vastgoed. Tevens is het van belang dat er aandacht is voor integratie. In deze fase van het project zijn er geen extra middelen nodig. In het uiteindelijke beleidsadvies zullen financiële gevolgen van de verschillende oplossingsmogelijkheden in beeld gebracht worden.

Planning wanneer welke activiteit gereed moe(s)t zijn
• Inventarisatie gegevens: 1 november 2018
• Inventarisatie mogelijkheden van huisvesten: mogelijkheden met voors en tegens en afwegingskader: 1 december 2018
• Terugkoppeling college van B&W: medio december 2018
• Terugkoppeling raad tijdens beeldvormende avond en bezoek aan (voorbeeld)locaties: medio januari 2019
• Besluitvorming College – Toetsingskader – beleid: medio februari 2019
• Besluitvorming raad: april/ mei 2019

Meierijstad wil voldoende en kwalitatieve huisvesting arbeidsmigranten

Arbeidsmigrantenbronabu
 


Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal