foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Risico’s onderzocht ontwikkeling aardwarmte

Aardwarmtebonprovnrdbrab's-Hertogenbosch - Steeds meer burgers en bedrijven maken of willen gebruik maken van aardwarmte. Brabantse partijen, waaronder de provincie, Geothermie Brabant BV, een aantal gemeenten en Brabant Water hebben op donderdag 31 januari jl. een richtlijn ondertekend om geothermie (aardwarmte) veilig te ontwikkelen. Alle partijen zien de potentie van geothermie als duurzame bron van warmte en de noodzaak om geothermie op veilige manier voor de ondergrond en het grondwater te ontwikkelen. De richtlijn is opgesteld om eventuele risico's zoveel mogelijk te beperken.

Deze richtlijn is nu vastgesteld en ondertekend door de provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Geothermie Brabant B.V., DAGO: de branche-organisatie van geothermie operators en diverse gemeenten in Brabant. Hieronder vindt u een aantal extra maatregelen die genomen moeten worden in het belang van het grondwater en de (toekomstige) drinkwatervoorziening.


Gezamenlijk geothermie
In 2016 hebben Brabantse partijen een Greendeal gesloten om gezamenlijk geothermie aan te jagen en te werken aan een veilige uitvoering van toekomstige geothermie projecten. Om het aspect 'veilige uitvoering' te concretiseren hebben de provincie, drinkwaterbedrijf Brabant Water en deskundigen uit de geothermiebranche zoals Hydreco, het afgelopen jaar onderzocht waar eventuele risico’s van geothermie liggen en welke maatregelen mogelijk zijn om die risico’s te minimaliseren. Die maatregelen zijn vastgelegd in de vandaag ondertekende richtlijn.

Maatregelen
In de richtlijn is vastgelegd welke extra maatregelen genomen moeten worden in het belang van het grondwater en de (toekomstige) drinkwatervoorziening:
• Maatregelen om lekkages vanuit de put te voorkomen. Daartoe maakt de operator gebruik van dubbele buizen. Mocht een buis lek raken, dan komt het opgepompte water niet in aanraking met grondwater maar blijft het binnen de tweede buis. De ruimte tussen de twee buizen wordt continu gemonitord, zodat een mogelijke lekkage direct wordt opgemerkt. De operator moet bij een lekkage maatregelen nemen om milieueffecten te voorkomen.
• Maatregelen om te controleren dat er geen open verbinding is tussen aardlagen direct langs de geothermie-buizen. De ruimte langs de buizen wordt opgevuld door middel van cementering. Een goede cementering voorkomt dat er waterstromen langs de buis kunnen optreden. Hiermee wordt ongewenste vermenging van zout en zoet grondwater voorkomen.
• Monitoring van het grondwater rondom de put. Er wordt gemeten buiten de buis of er ondanks alle maatregelen toch nog een verspreiding van stoffen plaats vindt. Ook wordt gemeten of er opwarming van het grondwater plaatsvindt.

Veiligegeothermie
Infographic kan gedownload worden
AardwarmtebonprovnrdbrabDe Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal