foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Desok banner

Waterschap Aa en Maas biedt kennismaking voor aspirant-bestuursleden

meebeslissen waterschapRegio - In aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 wil waterschap Aa en Maas mensen enthousiast maken om bestuurlijk actief te worden bij het waterschap. Daarom start op woensdagavond 11 april de gratis cursus ‘Bestuurlijk actief voor het waterschap’. De cursus biedt deelnemers de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van het waterschap. Kort gezegd zorgen waterschappen voor voldoende en schoon water. En voor de bescherming tegen te veel water. Maar hoe doen ze dat precies? De cursus ‘Bestuurlijk actief voor het waterschap’ is bedoeld voor iedereen die hier meer over wil weten en die wellicht interesse heeft om actief te worden voor het waterschap. Bijvoorbeeld als lid van het algemeen bestuur.

Lees meer...

Huisvesten statushouders in Meierijstad: achterstand langzaam ingehaald

statushoudersmeierijstad2017Meierijstad - Ieder half jaar geeft de provincie een terugkoppeling over de behaalde resultaten. Door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn er in 2017 minder statushouders te huisvesten dan vooraf voorzien. Voor gemeente Meierijstad betekent het dat er 8 statushouders te weinig zijn toegewezen. In de halfjaarlijkse brief van de provincie aan de gemeente Meierijstad werd dit medegedeeld. Hieronder vindt u een overzicht van het precies aantal statushouders wat gerealiseerd is in de eerste en tweede helft van 2017 en een overzicht van de achterstand die is blijven bestaan. De statushouders zijn verdeeld onder de woningcorporaties van Meierijstad op basis van hun aandeel in de totale voorraad sociale huurwoningen in Meierijstad.

Lees meer...

Nieuwe regelingen voor mensen met een laag inkomen

sociaalminimumMeierijstad - Woont u in Meierijstad, verdient u minder dan 120% van het sociaal minimum (1.565 euro per maand) en heeft u kinderen? Dan kunt u een beroep doen op 2 nieuwe regelingen voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hieronder leest u meer over het aanschaffen van een laptop en over de mogelijkheid voor zwemlessen voor kinderen. U kunt op allerlei manieren extra informatie hierover krijgen en u kunt zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief of deze zelf ophalen.

Lees meer...

Beleef Paaspop met de Rabobank

paaspop20181Schijndel - Nog een dag, en het is zover: Paaspop. Het gaat donderdag 29 maart van start met de preview van Paaspop, 'Beleef Paaspop met Rabobank', exclusief voor leden van Rabobank Hart van de Meierij. Men kan deze avond genieten van optredens van: Baby Blue, The Dirty Daddies, The Partysquad, Loco Loco Discoshow, Die  Supertolle Schlager Schwestern, It All Started in The Nineties, Once (Pearl Jam Tribute), Imitallica (Metallica Tribute), Gunz N'Rozes, Def Americans en The Fortunate Sons. Het programma en de timetable zijn te vinden op www.beleefpaaspop.nl. Het evenement is van 19.30 tot 0.00 uur, het terrein is open vanaf 19.00 uur. TVSchijndel is het komende weekend aanwezig met een camerateam, dus u kunt het evenement thuis volop volgen.

Lees meer...

Eerste Jeugdlintje Meierijstad voor Mandy Pennings

jeugdlintje Mandy 8Schijndel - Burgemeester Kees van Rooij reikte vandaag dinsdag 27 maart het eerste jeugdlintje van de gemeente Meierijstad uit aan Mandy Pennings (30-03-1994) uit Schijndel. Mandy ontvangt dit jeugdlintje voor haar vrijwillige inzet op jonge leeftijd op diverse terreinen. Mandy werd verrast kort nadat ze klaar was met het trainen van haar team. Bij binnenkomst stonden pers en vele bekenden haar op te wachten. Mandy was blij verrast. In het fotoboek is een fotoreportage van de uitreiking te vinden.

Lees meer...

Interactieve bijeenkomst voor inwoners over evenementenbeleid

evenementenbeleidmeierijstadMeierijstad - Een nieuw evenementenbeleid is nodig omdat de regels en voorwaarden voor evenementen vanuit de 3 voormalige gemeenten verschillend zijn. Het evenementenbeleid Meierijstad moet eenduidige handvatten bieden voor organisatoren, gemeente èn inwoners. Een interactieve bijeenkomst werd hierover eerder (op 20 maart jl.) aangekondigd. Nu wil de gemeente op maandagavond 9 april aanstaande om 19.30 uur hierover dus graag in overleg met de Meierijstadinwoners en de omwonenden van evenementenlocaties tijdens een interactieve bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentelijk bestuurscentrum aan de Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. Gestreefd wordt om de bijeenkomst om 21.30 uur af te sluiten. U moet zich hiervoor van tevoren wel eventjes aanmelden.

Lees meer...

Subsidieverzoek Stichting Anders gehonoreerd

1anderfestival25jaarMeierijstad / Schijndel - Stichting Anders heeft dit jaar een jubileum te vieren. Zij organiseert dit jaar op zaterdag 2 en zondag 3 juni in het Schijndels Kloosterpark voor de 25e keer het 1 Ander Festival. De stichting wil in 2018 graag aanvullende activiteiten organiseren, zo luidde het ingediende subsidieverzoek, en zich tevens presenteren in heel Meierijstad. Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad heeft besloten de Stichting Anders een aanvullend subsidiebedrag van € 7.500 te verlenen voor de organisatie van deze aanvullende activiteiten in 2018.

Lees meer...

College ontvangt shortlist van 60 sociale huurwoninglocaties binnen Meierijstad

bestuurscentrummeierijstaddec20173Meierijstad – Het zogenaamde Aanjaagteam heeft op 21 maart jl. tijdens het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de bestuurders van de corporaties de zogenaamde shortlist sociale huurwoningen gepresenteerd. Het Aanjaagteam, samengesteld om de sociale woningbouw te versnellen, is een samenwerking tussen de gemeente Meierijstad en de in deze gemeente werkzame woningbouwcorporaties: Area, BrabantWonen en Woonmeij. De shortlist is tot stand gekomen in nauw overleg tussen deze partijen. Aan het college van B&W zal worden gevraagd om deze shortlist vast te stellen. Dit besluit heeft tot doel de locaties die op de lijst zijn opgenomen tot nader order te reserveren voor sociale huurwoningen. Omdat niet alle locaties in eigendom zijn van gemeente of corporaties kan de lijst nu nog niet publiek worden gemaakt.

Lees meer...

Toekomst welstandsbeleid Meierijstad: minder regels, meer kwaliteit

voorbeeldenwelstandsnotaMeierijstad - De fusie verplicht de gemeente Meierijstad om vóór 31 december één welstandsnota vast te stellen, oftewel harmonisatie. Welstandsbeleid blijft belangrijk om de ruimtelijke en beeldkwaliteit in Meierijstad te stimuleren. Dat is een van de tussenconclusies van het college van burgemeester en wethouders in de aanloop naar harmonisatie (gelijktrekking) door de raad van het welstandsbeleid*. Het college kiest er in een plan van aanpak ook voor de harmonisatie nu heel praktisch te houden en te beperken tot het noodzakelijke. Zo brengt de gemeente vandaag naar buiten. Afbeelding: willekeurig illustratief voorbeeld regeltjes welstandsnota, bron overheid.nl

Lees meer...

Realisatie glasvezelnetwerk in het buitengebied

Polygoonglasvezelaanlegfebr2018Meierijstad – Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad heeft de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is met Glasvezel Buitenaf, voorheen Mabib over aanleg glasvezelnetwerk in het buitengebied van Meierijstad en Sint-Michielsgestel. Glasvezel Buitenaf organiseert in het betrokken gebied een aantal bijeenkomsten voor de betrokken bewoners in maart en april. Tijdens deze bijeenkomsten informeren zij de belangstellenden over de mogelijkheid om aan te sluiten op het glasvezelnetwerk en de hieraan verbonden kosten. Het project gaat door als minimaal de helft van de adressen in het buitengebied in Sint-Michielsgestel en Meierijstad uiterlijk 7 mei is aangemeld voor een aansluiting. Deze aanmelding kan ook bij de lokale verkopers.

Lees meer...

Waardevolle boerderij aan Borne 1-1a wordt verbouwd

Borne1990bronMIPMeierijstad – Bij de gemeente Meierijstad is een verzoek binnengekomen om een cultuurhistorisch waardevol pand (voormalige boerderij uit ongeveer 1830) te verbouwen tot atelier. Het huidige bestemmingsplan voorziet hier in. Een anterieure overeenkomst* is afgesloten. Zowel vanuit de directe omgeving als vanuit de provincie en waterschap lijken er geen problemen te zijn tegen het initiatief. Het bestemmingsplan kan worden vrijgegeven voor de ter inzage legging. Het college geeft het bestemmingsplan Landelijk gebied, Borne 1-1a vrij voor de terinzagelegging. De gehele toelichting (download) kunt u vinden via de gemeentelijke website. Afbeelding uit toelichting bp Borne 1-1a

Lees meer...

Achterban clubs in Schijndel brengen 9.610 euro bij elkaar

vriendenloterijmaart2018Schijndel - Een mooie opsteker voor 7 verenigingen in Schijndel. Dankzij hun achterban komt er dit jaar 9.610 euro extra binnen in de clubkas. Zij steunen hun vereniging door specifiek voor deze club mee te spelen met de Vrienden Loterij. De helft van ieder lot waarmee zij meespelen, gaat direct naar de clubkas. TV De Hopbel ontving de grootste bijdrage, namelijk 3.246 euro. Naast TV De Hopbel zijn er in Nederland nog enkele duizenden andere clubs en verenigingen die via de Vrienden Loterij extra inkomsten genereren voor de clubkas.

Lees meer...

Jubilerend 1 Ander Festival met internationale toppers

1anderfestival25jaarSchijndel - Op zaterdag 2 en zondag 3 juni vindt in het Schijndels Kloosterpark de 25e editie plaats van het  jubilerend 1 Ander Festival; hét culturele ontmoetingsfeest van Meierijstad. Eerder kondigde de organisatie de komst aan van hoofdact Vieux Farka Touré uit Mali, 'de Hendrix van de Sahara'. Met de komst van onder andere La Jungla uit Spanje, Nadara Gypsy Wedding Band uit Roemenië en Los Callejeros uit België presenteert het 1 Ander Festival wederom een bijzonder internationaal programma. Op veler verzoek zijn ook publieksfavorieten Yama Yama en Amariszi aan het jubileumprogramma toegevoegd.

Lees meer...

De Schaapskooi op dinsdagochtend bij WNL op NPO 1

schaapskooiadopteereenlammetjeSchijndel - Dinsdag tussen 7.00 en 8.00 's ochtends is de schaapskooi in Schijndel live te zien bij WNL (Goedemorgen Nederland) op NPO1. In vier nieuwsflitsen wordt er aandacht besteed aan de Schijndelse schapen. Zo krijgt u een kijkje in de schuur bij de pasgeboren lammetjes en bij schapen die nog moeten lammeren. In een volgende nieuwsflits wordt een kijkje genomen bij de wat grotere lammetjes in de weide. Ook de dierenarts zal aan het woord komen om wat vragen te beantwoorden. Schijndelse lente op nationale televisie dus. Kees Cornelissen van de schaapskooi moet al vroeg z'n bed uit. Om 06.30 staat de ploeg op de stoep om vervolgens om 07.00 live te kunnen.

Lees meer...

Opening expositie Landing in de droomtuin

keramisteSchijndel - In Cultureel Centrum 't Spectrum wordt aanstaande donderdagmiddag 29 maart om 16.30 uur de expositie 'Landing in de droomtuin' geopend. De expositie is een bijzondere mix van keramieke werkstukken, gemaakt door jonge en volwassen cursisten van Phoenix Cultuur onder leiding van keramiste Suzanne van Dorenmalen. De expositie is te bewonderen van 29 maart tot en met 12 april tijdens de reguliere openingstijden in 't Spectrum aan de Steeg 9 in Schijndel. Vanaf mei vindt u de nieuwe keramiekcursussen weer op de website van Phoenixcultuur en kunt u zich online aanmelden voor het nieuwe seizoen.

Lees meer...

Uitreiking Pin aan dementievriendelijke Jumbo

JumboPin3Schijndel - Vandaag op maandag 26 maart heeft filiaalmanager Geert van Jumbo Rooiseheide te Schijndel een pin ontvangen van de werkgroep Dementievriendelijk Schijndel. Deze pin is een symbolische beloning voor de aandacht die het winkelpersoneel heeft voor mensen met geheugenproblematiek en tevens een stimulans om hier blijvend aandacht aan te besteden. De werkgroep DVG Schijndel bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. Laverhof, Welzijn de Meierij, Bibliotheek, Het Andere Wonen en dorpsraad Wijbosch.

Lees meer...

Theater De Blauwe Kei reikt Theater Straatprijs uit

straatprijsMeierijstad - Onder het motto ‘Wie jarig is trakteert’ reikt Theater De Blauwe Kei op vrijdag 30 maart de jaarlijkse Theater Straatprijs uit. Het theater viert die dag haar 51e verjaardag en geeft daarom een avondje theater cadeau. Iedere straat in de gemeente Meierijstad maakt kans op de Theater Straatprijs. Op vrijdag 30 maart wordt de winnende straat gekozen en worden de bewoners daarvan per post op de hoogte gebracht van hun prijs. De prijs bestaat uit het gratis bezoeken van de voorstelling You’re the top op zaterdag 5 mei. Dit geldt voor maximaal 51 bewoners uit de winnende straten. Deze 51 winnaars worden voorafgaand aan de voorstelling bovendien feestelijk ontvangen door Theater De Blauwe Kei. Foto You’re the top (foto Nico Kroon)

Lees meer...

SWNZ Heren 1 Kampioen

heren1Schijndel - Afgelopen zaterdag 24 maart is Heren 1 van SWNZ (Startgemeenschap Waterpolo Neptunus’58 en Zegenwerp) kampioen geworden in zwembad De Molen Hey te Schijndel. Met een volle tribune hebben zij het publiek getrakteerd op een spectaculaire kampioenswedstrijd. Na een overtuigende overwinning met 19-5 op Aquamigos mochten zij zich de terechte kampioen noemen. Nog geen punt laten liggen in dit seizoen en het doel is ook om er geen te laten liggen. Vol trots hebben de heren het kampioenschap naderhand gevierd met vele vrienden en kennissen in Rock Café The Holy Cow tevens de sponsor van het team. Wij (bestuur Neptunus’58 en Zegenwerp) wensen de heren nog veel succes met het rest van het seizoen. Gefeliciteerd heren.

Lees meer...

Verdiende overwinning voor Schijndel/DEWIT

Schijndeldwit4Schijndel - Schijndel/DEWIT heeft een verdiende overwinning behaalt op RKDVC uit Drunen. De thuisploeg begon met Jordy van Kasteren en Tjeerd Pijnenburg in de basis en trok meteen ten aanval. Al in de 5e minuut bereikte een perfecte pass van Jordy van Kasteren Stan Guns en deze zette de thuisploeg al vroeg op een 1-0 voorsprong. De beide ploegen gingen  voor de winst en er werd gestreden voor iedere meter op het veld.

Lees meer...

Helaas geen punten voor dames van Zephyr

zephirhandbal4Bakel - Op zondag 25 maart reisden de dames van Handbalvereniging Zephyr voor de laatste uitwedstrijd van het seizoen naar Bakel. De Bakelse dames staan op een achtste plaats op de ranglijst net boven Zephyr, dus het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Het begin van de wedstrijd ging het aan beide kanten er pittig aan toe, maar het scoren ging wel moeizaam.  Na  ongeveer 10 minuten spelen bracht Anouk van Os de stand op 3-1. De eindstand is uiteindelijk 19-15 geworden.

Lees meer...

Verkoop nieuwbouw Achter den Haegen gestart

achterdenhaege1Schijndel – Afgelopen donderdag 22 maart is de verkoop gestart van 15 nieuwbouwwoningen in Schijndel. Gelegen aan de rand van Schijndel, met het levendige centrum binnen handbereik. Dit is Achter den Haegen, een nieuw stukje Schijndel letterlijk achter de hagen van de Spoorlaan.

Lees meer...

Paaseieren zoeken RKSV Schijndel

paaseierenzoekenSchijndel - Woensdag 28 maart kunnen alle F-leden, trainingsleden en Scotty League-leden paaseieren zoeken bij RKSV Schijndel. Je kunt van 15.00 uur tot 16.00 uur zoeken en aanmelden is niet nodig.

Lees meer...

Popkoor No Nonsense: goodbye Kiki, hello Marc

popkoorkiki2Schijndel - Popkoor No Nonsense Schijndel neemt afscheid van Kiki Schippers. Na vijf jaar stopt de dirigente en gaat ze verder in de wereld van de kleinkunst. No Nonsense bedankt Schippers voor haar inzet de afgelopen jaren en wenst haar veel succes in haar muzikale loopbaan. Het koor heeft een speciaal afscheidsconcert georganiseerd om Kiki uit te zwaaien. Tevens wordt de nieuwe dirigent Marc van Creij voorgesteld aan het publiek.

Lees meer...

Commando’s teruggehaald van missie na verklaring Kroon

NieuwsuurkroonHilversum - Het programma Nieuwsuur van de NOS meldt afgelopen vrijdag in haar uitzending dat het ministerie van Defensie leden van het Korps Commandotroepen recent heeft teruggehaald uit een missiegebied. Aanleiding is de verklaring van oud-commando Marco Kroon over een gijzelingsincident in 2007. Aldus blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Die verklaring van de in Schijndel woonachtige Kroon blijkt tot op de dag van vandaag effect te hebben. Volgens bronnen besloot het ministerie tot het terughalen van de commando's vanwege hun veiligheid. Kroon verklaarde op twee momenten, 17 januari en 8 februari, dat hij in 2007 met een commando-eenheid deelnam aan de geheime operatie in Afghanistan. Zijn verklaring betreft een incident waarbij hij korte tijd gegijzeld zou zijn geweest. Na zijn vrijlating zou hij enige tijd later onverwacht oog in oog hebben gestaan met zijn gijzelnemer, en die hebben doodgeschoten.

Lees meer...

Reünie oud-Eldeleerlingen tweetalig vwo

EldereunietweetaligSchijndel - De afdeling tweetalig vwo van het Elde College organiseert op donderdag 29 maart een reünie voor alle oud-leerlingen. Vorig jaar vierde de opleiding haar 12,5 jarig bestaan. Toen is het idee geboren om elkaar jaarlijks (de donderdag voor Pasen; velen gaan naar Paaspop en zijn dus in de buurt) op te zoeken met als doel het oprichten van een netwerk van oud-leerlingen ofwel een alumnivereniging van tweetalig vwo. Dus zat je eerder op tweetalig vwo van het Elde College en ben je benieuwd hoe het je oud-klasgenoten is vergaan en naar je favoriete docent van toen? Kom dan ook herinneringen ophalen.

Lees meer...

Landelijke Opschoondag

opschoondag4Schijndel - Op zaterdag 24 maart vond de Landelijke Opschoondag plaats in Nederland. In Schijndel werd op verschillende locaties meegedaan. Zo werd er in de wijken Plein, Wijbosch, Hoevenbraak en Hulzebraak en rondom de Schaapskooi (zwerf)afval opgeruimd. In de Hoevenbraak kon vanaf 09:30 het materiaal, zoals prikstokken, vuilniszakken en hesjes opgehaald worden bij De Vink. Ongeveer 50 personen van jong tot oud hielpen mee om de wijk schoon te maken op deze zonnige dag. De wijkraad zorgde voor wat drinken en een lekkere versnapering. Een beeldverslag vindt u in het fotoboek.

Lees meer...

Nieuwe beeldentuinexpositie Dirk Verberne

DirkVerberneSchicht2015Schijndel - In de beeldentuin van Museum Jan Heestershuis is vanaf aanstaande dinsdag 27 maart tot en met zondag 27 mei 2018 weer een nieuwe expositie te zien, dit keer met beelden van Dirk Verberne met als thema 'Verhalende Dynamiek'. Dirk Verberne (Helenaveen, 1982) is geboren en getogen in de Peel en er gedurende zijn leven mee vergroeid geraakt. Het ruige land, het zwarte water, de flora en fauna en oude verhalen over deze streek vormen een belangrijke inspiratiebron voor zijn werk. Werk Dirk Verberne:  Schicht 2015

Lees meer...

Winnaars actie Plus Voetbaldagen in het zonnetje gezet

plus voetbaldagen 2Schijndel - De afgelopen periode heeft Plus Eijkemans maar liefst 6 jongens en meisjes de kans gegeven om gratis deelname aan de Plus Voetbaldagen in de laatste week van de zomervakantie te winnen. Massaal werd er boodschappen gedaan en meegedaan aan de acties bij Plus Eijkemans. Elke week werden er 2 kinderen blij gemaakt. Zaterdag 24 maart waren de winnaars met hun familie aanwezig om de prijzen officieel in ontvangst te nemen. Eigenaar Wim Eijkemans, met een groot hart voor wat er in Schijndel allemaal georganiseerd wordt voor jong en oud, was present samen met Sven Blummel, de 21-jarige coming man bij FC Den Bosch. Sven is geboren en getogen in Schijndel en heeft zijn eerste voetbalstapjes gezet op de velden van RKSV Schijndel, waarna hij gevraagd is in de jeugdopleiding van PSV en ook daar al minuten heeft gemaakt. Sinds dit seizoen is Sven actief bij FC Den Bosch en met 13 goals en 6 assists al een belangrijke pion in het team van trainer Wil Boessen.

Lees meer...

Sponsorloop De Regenboog voor Dierenambulance Hokazo

sponsorloopregenboog4Schijndel - Vrijdag 23 maart hebben de leerlingen van Bs. De Regenboog hun jaarlijkse sponsorloop gelopen. Ze hadden het geluk dat het weer prima was. Dit jaar werd er gelopen voor Stichting Dierenambulance Hokazo. De leerlingen van de locatie Hoevenbraak liepen rondjes om het sportveld voor de school, in Wijbosch liepen de leerlingen rondjes op de locatie Kapeleind/Loosbraak. De leerlingen werden door vele ouders aangemoedigd. Tevens konden de kinderen nog een kijkje nemen in de dierenambulance bij school.

Lees meer...

Huldiging sportkampioenen

SportkampioenenSchijndel - Vrijdag 23 maart vond de huldiging plaats van de Schijndelse sportkampioenen. Het was het laatste jaar dat de huldiging op deze manier vorm gegeven werd. Vanaf volgend jaar wordt het evenement voor alle dorpskernen van de Gemeente Meierijstad samen georganiseerd. Het was een gezellige avond met veel kampioenen in verschillende takken van sport. Wethouder Coby van der Pas reikte de prijzen uit. De LOS Klos-trofee werd ook voor de laatste keer uitgereikt en wel aan Bart Eijkemans, oud-wethouder van sport van de gemeente Schijndel. De bokaal zal worden bewaard in het archief van de Heemkundekring. Een fotoreportage van deze avond is te bekijken in het fotoboek.

Lees meer...

Deelname (16+) aan Kunst in De Vink, elke keer een groot succes

kunstindevink2016Schijndel - De jaarlijkse tentoonstelling met werk van Schijndelse amateur-kunstenaars mag met recht een mooie traditie worden genoemd. Kunst in De Vink is reeds aan zijn 37e editie toe en heeft een vaste plek op de jaaragenda van kunstminnend Schijndel. Kunst leeft in Schijndel en dat geldt nog steeds ook al is Schijndel inmiddels opgegaan in Meierijstad. Niet alleen in de bekende beeldenroute, in museum Jan Heestershuis of bij de tentoonstellingen van de KEG in 't Spectrum maar overal. Niet in het minst op zolderkamers, in huiskamers en schuurtjes. De jaarlijkse tentoonstelling voor amateurkunstenaars in Sociaal Cultureel Centrum De Vink heeft daar ontegenzeglijk een belangrijke bijdrage aan geleverd. Foto: editie Kunst in de Vink 2016

Lees meer...

Klok gaat weer vooruit voor de zomertijd

Zomertijd2018Landelijk - De datum waarop we de klok verzetten is niet ieder jaar hetzelfde. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober. Dit weekend verzetten wij daarom weer de klok. In de nacht van zaterdag 24 maart 2018 op zondag 25 maart 2018 zetten we om 02.00 uur de klok weer een uur vooruit in verband met de zomertijd. In de nacht van zaterdag 27 oktober 2018 op zondag 28 oktober 2018 gaat dit jaar weer de wintertijd in.

Lees meer...

Eenzijdig ongeval, weg weer vrij

ongevalschijndelsewegSchijndel / Sint Oedenrode - Rond 18.15 uur botste een vrouw met haar auto tegen een boom langs de N637 tussen Schijndel en Sint-Oedenrode. Haar auto brandde vervolgens volledig uit. De vrouw is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De N637 werd volledig afgesloten en verkeer werd verzocht om te rijden. De brandweer doofde het vuur maar omdat het voertuig brandstof lekte ging dit niet zonder slag of stoot en gebruikte men daarbij schuim. Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande autowrak afgevoerd waarna rond 19.15 uur de weg weer kon worden vrijgegeven. (Info en foto's: Persburo Sander van Gils)

Lees meer...

Een prachtig dagje uit voor personeel Netstitch

Netstitch collage Burgers ZooSchijndel - Bij de Skendelse kwis won het team De Eigenwijzen bij de fotoprijs een cheque van 100 euro. Deze hebben ze overhandigd aan Netstitch, het Schijndelse bedrijf waar mensen met een beperking werken en zich verder kunnen ontwikkelen. Netstich gaf aan dit bedrag mede te willen besteden aan een dagje uit met het personeel. En afgelopen maandag, 19 maart, was het zover. Rond 10.00 uur kwam de hele club van 24 personen aan bij hun dagbestemming: Burgers Zoo in Arnhem. Het was een beetje fris, daarom werden er afwisselend binnen- en buitenactiviteiten bezocht. Zoals een tocht door de bush, de overdekte jungle. Maar ook werd genoten van de dieren in het park, van een bezoek aan het aquarium en van een buitensafari door de grootste Oost-Afrikaanse vlakte van Nederland. Volop genoten dus, de fotocollage spreekt voor zich.  

Lees meer...

Veiligheidswaarschuwing: Jumbo haalt Jumbo Roomijs Choco Banaan uit de schappen

jumboijsLandelijk - Jumbo haalt per direct Jumbo Roomijs Choco Banaan 750ml uit de schappen. De doos van Jumbo Roomijs Choco Banaan bevat door een productiefout Jumbo Roomijs Pecan Karamel. Het betreft alleen de producten met de houdbaarheidsdatum van 06-03-2020. Op het deksel van de verpakking staat de juiste benaming Jumbo Roomijs Pecan Karamel. Hierdoor komt de ingrediëntendeclaratie (Jumbo Roomijs Choco Banaan) op de verpakking niet overeen met het product (Jumbo Roomijs Pecan Karamel). Bij mensen met een notenallergie kan de consumptie van dit product mogelijk leiden tot klachten. Mensen die geen notenallergie hebben, kunnen de producten gewoon consumeren. Klik op 'lees meer' voor meer details.

Lees meer...

Open Coffee Groene Woud bij Creati-f-Lokaal

creatieflokaal1Schijndel - Woensdag 13 maart werd de maandelijkse bijeenkomst van Open Coffee het Groenewoud bij Creatie-f-Lokaal in Schijndel gehouden. Eigenaresse Anja van de Zand is al langer overtuigd van de Fair Trade gedachte en is met haar bedrijf overgestapt op Fair Trade koffie en thee. Tijdens de netwerkbijeenkomst lichtte Anja vol passie haar project in Zuid-Afrika toe: kinderdagopvang Little Angels. Met haar hulp van de stichting Angels for Angels wordt de dagopvang voor kinderen van 0 t/m 5 jaar aangepast tot een gecertificeerd kinderdagverblijf met financiële zelfstandigheid.

Lees meer...

VIDEO: Christel de Laat schittert in City Theater

christel3Schijndel - Christel de Laat speelt deze week drie keer haar voorstelling “Vijftig jaar lief en leed” in het City Theater te Schijndel. Alle kaarten waren binnen twee dagen compleet uitverkocht. Dit kwam voor haar als een volslagen verrassing. Aanvankelijk wilde zij maar één voorstelling doen, maar toen bleek dat de kaarten zo vlug over de toonbank gingen, kwam er al snel een tweede en zelfs derde voorstelling bij. Christel: “Ik voel me een bevoorrecht mens dat ik dit mag doen”.

Lees meer...

Wijzigingen in Paaspop programma

paaspop20181Schijndel - Paaspop culpa: vorige week maakte de organisatie bekend dat het programma compleet was. Een tikkie prematuur, blijkt nu. Want vandaag worden nog de volgende acts bekend gemaakt: Jacqueline Govaert, Jett Rebel (in de Phoenix) en Screaming Billy. Ronnie Flex verhuist naar Paaspops grootste tent Apollo. Dotan komt helaas niet. Dotan laat weten: “Helaas heb ik de enorm moeilijke beslissing moeten nemen om niet te spelen tijdens Paaspop. Het is één van mijn favoriete festivals en ik vind het dan ook echt heel erg jammer dat ik er niet bij kan zijn. Persoonlijke omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat ik momenteel niet de beste show kan geven waarvan ik vind dat de bezoekers die verdienen. Dit heeft er ook voor gezorgd dat nieuwe muziek van mijn kant iets langer op zich laat wachten en ik de komende tijd in de studio zal spenderen om mijn album af te maken."

Lees meer...

Vmbo-leerling wint Zuid-Nederlands kampioenschap lassen

lassenBladel - Op woensdag 7 maart deden twee leerlingen van de afdeling PIE (Produceren, Installeren en Energie) van het Elde College mee aan het Zuid-Nederlands kampioenschap Lassen voor Vmbo-leerlingen in Bladel. Bart Huigevoort uit B4P was de beste bij het lassen voor TIG-lassers in Zuid-Nederland. Het was ontzettend spannend en de TIG-lassers waren aan elkaar gewaagd. De examinatoren van de NIL beoordeelden de werkstukken uiterst kritisch. Bart koos voor het TIG-lasproces. Bart mag nu naar het Nederlands kampioenschap op 29 maart om ook daar zijn laskwaliteiten te tonen. Wij wensen hem natuurlijk veel succes.

Lees meer...

Boeteviering Heilige Michaël parochie

Kerk Markt2Schijndel - In de boeteviering krijgen we heel bewust de kans om onze zware last te verlichten door letterlijk de steen die op ons hart ligt te laten vallen. Komt u ook op dinsdag 27 maart om 19.00 uur in de H. Servatiuskerk op de Markt te Schijndel voor de viering van boete en verzoening? U wordt ervan verzekerd dat het geen 'zonde van uw tijd ' zal zijn. U bent van harte welkom.

Lees meer...

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Zeskamp 2018

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Hart van Schijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal