foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CDA Meierijstad: Situatie Duin/Rooiseweg moet snel veiliger

filesSchijndel - CDA Meierijstad is niet tevreden over antwoorden van het college van Meierijstad op vragen over opstoppingen in Schijndel. CDA Meierijstad ontving eerder signalen van burgers over de onveilige verkeerssituaties (VIDEO), met name op drukke koopdagen, in de omgeving van campingzaak De Wit en warenhuis Van Cranenbroek in Schijndel. Daarom ging zij naar het college en stelde kritische vragen. En voegde daarbij het dringende verzoek om een snelle aanpak. Begin juni antwoordde het college van Meierijstad in de persoon van wethouder Van Rooijen op de vragen. Daaruit bleek dat de gemeente met beide partijen legio oplossingsmogelijkheden gaat bespreken om te komen tot een door alle partijen gedragen oplossing. CDA Meierijstad heeft hiermee naar eigen zeggen "geen antwoord op de vraag wat de aanpak voor de overlast (en dus de onveiligheid!) op korte termijn is. Fractielid Jankees Schwiebbe overweegt nieuwe stappen.


De gestelde vragen en antwoorden

CDA Meierijstad: bent u bekend met de problematiek?

Van Rooijen: ja, we zijn bekend met de problematiek.

CDA Meierijstad: wanneer komt er een onderzoek om de situaties/oplossingen in kaart te brengen?
Van Rooijen: er is onderzoek geweest. De situaties:

Van Cranenbroek: heeft een parkeerterrein waarop eenrichtingsverkeer geldt. Het terrein is met een inrit en een aparte uitrit ontsloten aan de Duinweg. De inrit ligt relatief dicht bij de rotonde. De uitrit ligt iets verder van de rotonde af. Meteen op het terrein moet het verkeer een richting kiezen. Die keuze leidt tot twijfel bij de automobilist, waardoor de doorstroming van het verkeer kan stagneren. Deze situatie kan uitstraling hebben op de afwikkeling van het verkeer op de Structuurweg, met name als het druk is, bijvoorbeeld op zaterdagen, en dan vooral in het voorjaar. We hebben legio oplossingen die we met Van Cranenbroek in het eerstvolgend bestuurlijk overleg willen bespreken. U kunt dan denken aan de inzet van een verkeersregelaar bij de ingang van het parkeerterrein, het wegnemen van de keuzemogelijkheid, ontsluiting van het terrein via de Huygensweg, etc. In de Duinweg zijn over de periode 2014/2016 4 ongevallen geregistreerd. De beschikbare gegevens bieden nog niet de mogelijkheid de ongevallen te analyseren. De daarvoor noodzakelijke aanvullende gegevens komen later.

De Wit: De Rooiseweg ter hoogte van De Wit is in beheer bij de provincie. Naar aanleiding van diverse verzoeken heeft de provincie, enkele jaren terug, de noodzaak van een zogenaamde linksafstrook nader onderzocht. Dat onderzoek wees uit dat een linksafstrook niet noodzakelijk was. Destijds is wel een voorziening aangelegd voor doorgaand verkeer richting Sint-Oedenrode, en is de routering van het verkeer op het parkeerterrein bij De Wit gewijzigd. In de periode 2014/2016 zijn in het wegvak ter hoogte van De Wit 4 geregistreerde ongevallen
gebeurd. Ook hier geldt dat de beschikbare gegevens nog niet de mogelijkheid bieden om de ongevallen te analyseren. Als de analyse daar te zijner tijd aanleiding toe geeft, zullen we opnieuw met de provincie in gesprek gaan. Zaaknummer 194827763 Pagina 3 van 3 datum 29 mei 2017

CDA: wat gaat u op korte termijn doen om de overlast aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren?
Van Rooijen: zoals hierboven omschreven zullen we met beide partijen legio oplossingsmogelijkheden bespreken om te komen tot een door alle partijen gedragen oplossing.

Conclusie:
CDA Meierijstad heeft hiermee geen antwoord op de vraag wat de aanpak voor de overlast (en dus de onveiligheid!) op korte termijn is. Fractielid Jankees Schwiebbe overweegt nieuwe stappen.


files de wit 2
files van cranenbroek 3


Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Cyclestar

Klik > website

Klik > Website

Hart van Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2017  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal