foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

D66 stelt vragen over drugscriminaliteit in Meierijstad

Meierijstad D66Meierijstad - Drugscriminaliteit in Brabant is de laatste tijd steeds vaker in het nieuws. Politie is vaak niet binnen de gangbare tijd van 15 minuten ter plaatse, vooral als de activiteiten plaatsvinden op het platteland. De D66 fractie wil graag weten hoeveel er bekend is over de drugshandels in Meierijstad. Daarom stellen ze de vragen over dit onderwerp aan het college van B&W en in het bijzonder aan portefeuillehouder burgemeester Fränzel. De gestelde vragen ziet u onder 'lees meer'.

- Is de portefeuillehouder bekend met vormen van drugscriminaliteit in het buitengebied van Meierijstad.
- Zo ja, wat is de omvang hiervan, hoeveel adressen betreft het dan? Welke soort criminaliteit betreft het?
- Is er sprake van actieve monitoring van mogelijke drugscriminaliteit?
- Is er sprake van actieve opsporing van drugscriminaliteit?
- Is de politie in Meierijstad in staat op binnen gangbare aanrijdtijd van 15 minuten ter plekke te zijn in het hele gebied van Meierijstad? Zo nee, wat zijn er dan specifieke knelpunten en welke initiatieven neemt de portefeuillehouder om dit wel te garanderen?
- Heeft de portefeuillehouder de indruk dat er voldoende politiecapaciteit beschikbaar is voor Meierijstad om veiligheids- en criminaliteitsproblemen in de breedste zin van het word het hoofd te bieden? Zo nee, wat gaat hij hier aan doen?

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Cyclestar

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Hart van Schijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2017  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal