foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Hart voor Schijndel stelt vragen over bijeenkomst Agrifood Capital

Agrifood Capital foto HvSMeierijstad - Agrifood Capital organiseert op 12 juli een bijeenkomst waarbij een manifest zal worden geïntroduceerd. Ook wordt er een diner geserveerd. Raadslid Van Voorst heeft 8 mei jl. namens Hart voor Schijndel een aantal kritische vragen hierover gesteld aan het college. Hart voor Schijndel pleit voor het inzichtelijk maken van doelen en resultaten van deze club waaraan elke inwoner van Meierijstad voor deelname 4 euro per jaar betaalt. Hart voor Schijndel pleit ervoor keuzes te maken en niet het succes van Brainport te imiteren. Hieronder vindt u de vragen en de inmiddels gegeven antwoorden. Foto: bron Hart voor Schijndel

Hart voor Schijndel heeft aan het college dus vragen gesteld over het evenementje dat het samenwerkingsverband van gemeenten, onderwijsorganisaties en bedrijven op 12 juli a.s. houdt. Dat doet de partij omdat het, wat hun betreft, wel wat minder mag met al die bijeenkomsten, evenementen en andere ogenschijnlijk leuke dingen die AgriFood organiseert. Hart voor Schijndel ziet liever dat ze daar wat aantoonbaars gaan presteren van de vier euro die gemeenten per inwoner in de pot van die organisatie werpen. Waarbij presteren wat anders is dan aanschuiven bij al bestaande organisaties en de resultaten daarvan op de eigen website gooien.
"Help gewoon in regionaal verband samen met het UWV mensen aan werk, houd werkloosheidscijfers bij, wees subsidieloket, verdubbel als het zo uitkomt subsidies en laat het daar alsjeblieft bij. En probeer vooral niet het succes van Brainport in Eindhoven te imiteren. Dat lukt namelijk niet. Brainport ontstond daar spontaan, toen tientallen Ex-Philips bazen voor zichzelf begonnen en zij elkaar als klanten en leveranciers opzochten. Toen dat netwerk een succes werd, gingen scholen en gemeenten enthousiast meedoen en bedacht iemand een naam en een logo. Brainport was geboren", aldus Hart voor Schijndel.

Vraag
Agrifood Capital heeft gemeenteraadsleden verzocht een 'date' te 'safen'. Op 12 juli a.s. wordt een bijeenkomst gehouden. Het programma voorziet in een opwarmertje, een diner van drie gangen, een intermezzo en de introductie van een manifest. Agrifood Capital heeft naar onze mening een nogal sterke neiging tot het houden van presentaties en het organiseren van bijeenkomsten. Het is ons verder opgevallen dat de informatieve waarde van die gelegenheden nogal te wensen overlaat. Om die redenen vernemen we graag van u of er al wat meer bekend is over de inhoud. Zo zijn we benieuwd om wat voor manifest het gaat en of de beloofde opwarmertje en intermezzo voor inhoudelijke zaken staan.

Antwoord
De bijeenkomst op 12 juli 2017 met de gemeenteraadsleden heeft meerdere doelen. Ten eerste wil de regio Noordoost Brabant de samenwerking binnen AgriFood Capital toelichten aan de hand van concrete voorbeelden van behaalde resultaten. Met de vragensteller is de directeur van de regio Noordoost Brabant het eens dat de bijeenkomst informatief moet zijn en dat daarbij nieuwe resultaten en/of achtergronden worden getoond. Verder bestaat het voornemen om een manifest aan de raadsleden aan te bieden, waarin het belang van regionale samenwerking aan de hand van een aantal thema’s wordt toegelicht. Deze thema’s worden op dit moment uitgewerkt.

Vraag
Op de tweede plaats verzoeken we de portefeuillehouder zijn invloed aan te wenden om er bij de organisator op aan te dringen de bijeenkomst informatief te laten zijn en daarbij bij met nieuwe feiten of achtergronden te komen. Bij het laatste bezoek van de directeur van Agrifood Capital aan de raad van Meierijstad, op 16 februari jl., was daar namelijk geen sprake van. Zijn presentatie was een herhaling van een spreekbeurt voor de toenmalige Kerngroep, ruim een jaar eerder.

Antwoord
Het verzoek dat in deze vraag is opgenomen staat in relatie tot de beantwoording van de voorgaande vraag. De opmerking dat de presentatie tijdens de raadsbijeenkomst van 16 februari jl. een herhaling was van een spreekbeurt van de directeur van de regio Noordoost Brabant voor de toenmalige Kerngroep is niet juist. De presentatie is opgesteld en gegeven door een medewerker van onze ambtelijke organisatie. De heer Nobbe, directeur van de regio Noordoost Brabant hebben wij hierbij uitgenodigd om eventuele vragen van raadsleden over de samenwerking binnen AgriFood Capital (AFC) te beantwoorden.
In de gemeenteraad zijn veel nieuwe raadsleden geïnstalleerd waardoor het college van burgemeester en wethouders het van belang vonden om bij die presentatie ook in te gaan op het doel van de samenwerking en de behaalde resultaten in het verleden. In de presentatie is uitgebreid ingegaan op de relaties die bestaan met betrekking tot het coalitieakkoord 2017-2022 van Meierijstad, op het concept-jaarplan AFC 2017 dat nog definitief moest worden vastgesteld, de actuele ontwikkelingen inzake de versnellingsafspraken met de provincie en de kansen voor Meierijstad in het kader van de samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant. De geleverde resultaten zijn gepresenteerd in een hand-out.
Ook is een toelichting gegeven, alsmede een beroep gedaan op de raadsleden, over de informele rol die raadsleden kunnen vervullen ter versterking van de samenwerking binnen AFC.

Concept jaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant en de bijbehorende bijlage is via de website van de gemeente Meierijstad te downloaden.

Agrifood Capital foto HvS

Meubiflex

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

In-Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Hart v Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Cyclestar

Klik > website

Klik > Website

Café De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Wijkraad De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Cafe Het Zuid

Klik > website

Klik > Website

Neutraalkeuren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2017  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal