foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Actualisatie Landbouwontwikkelingsplan [LOP]

LOP Schijndel 2005Schijndel - Het LOP is in 2005 opgesteld en een update van de uitvoeringsprojecten is vereist. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten uitgevoerd zijn, welke projecten nog worden uitgevoerd en welke (voorlopig) niet worden uitgevoerd. Daarbij wordt voorrang gegeven aan kansrijke projecten die passen binnen de mogelijkheden [uren en middelen]. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel is afgelopen dinsdag 17 december akkoord gegaan met de hieronder genoemde adviespunten en heeft besloten om de long list [projectenlijst] ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. Zij complimenteert diegenen voor hetgeen gerealiseerd is.

1. Komende jaren inzetten op kansrijke projecten rekening houdend met beperkte inzet van landschapscoördinator/landschapsadviseur [4 uren per week] en het beschikbare budget. Kansrijke projecten: Stimulering gebruik pootrechten, Versterking erfbeplanting en STIKA-regeling. De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA) is een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant.
2. Kennis nemen van de actualisatie projectenlijst LOP [landbouwontwikkelingsplan].
3. Deelnemen aan STIKA-regeling en ondertekenen Gebiedscontract Het Groene Woud 2014-2017.
4. Onderzoek naar de realisatiemogelijkheden van EVZ’s [ecologische verbindingszones] door opname in POP [plattelandsontwikkelingsprogramma].


Meer informatie
Het LOP 2005 van de gemeete Schijndel kunt u nog te bekijken via deze link.

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//