foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente Schijndel tevreden over groen onderhoud WSD

gemeente SchijndelSchijndel - Met ingang van 1 januari 2012 is de WSD-groep uit Boxtel hoofdaannemer geworden van het onderhoud van het Schijndelse openbaar groen. Nu, bijna 2 jaar later, kan geconcludeerd worden dat de gemeente Schijndel tevreden is met de manier waarop de WSD het onderhoud van het openbare groen uitvoert. Daarom werden de medewerkers van de WSD, afdeling Groen, op woensdag 18 december jl. verrast met een waarderingsbijeenkomst op de gemeentewerf aan de Bogaard. De gemeente Schijndel heeft met het contract van de WSD de nodige bezuinigingen op het onderhoud van het openbaar groen gerealiseerd. Het kwaliteitsniveau van het onderhoud is weliswaar enigszins veranderd, maar dankzij de goede onderlinge communicatie tussen gemeente en WSD zowel tijdens de bestekvoorbereiding als de uitvoering zijn de effecten beperkt gebleven.

Wethouder Bart Claassen gemeente Schijndel: “De bezuinigingen op het onderhoud van het openbaar groen waren noodzakelijk. De WSD kon het onderhoud goedkoper uitvoeren en daarom hebben wij een contract met hen afgesloten. Wij als gemeente zijn blij en trots dat het project geslaagd is en vinden dat de medewerkers van de WSD het werk over het algemeen prima uitvoeren. De inwoners van Schijndel zullen nauwelijks iets gemerkt hebben van de nieuwe werkwijze”.

Dhr. Gerard Spanjers, WSD Boxtel: “De samenwerking tussen WSD, gemeente en de inwoners van Schijndel kunnen we zeer geslaagd noemen. Het project is zeer voortvarend en constructief opgepakt. In het kader van de burgerparticipatie wordt, via de gemeente, nauw met de inwoners van Schijndel samengewerkt. Ook de klachtenafhandeling is door de WSD opgepakt, de gemeente heeft hier vrijwel geen bemoeienis meer mee, en werkt naar tevredenheid van alle betrokken."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//