foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Subsidieregeling Sport gewijzigd per 1 januari 2014

sportplan 2016 - 1Brabant - De provincie Noord-Brabant investeert in sport met subsidies en sponsoring. Elk kalenderjaar stelt de provincie de gewijzigde subsidieregeling en subsidiebedragen vast voor de ondersteuning van topsportaccommodaties, fieldlabs, talentontwikkeling, gehandicaptensport en bijzondere breedtesport. In 2014 wijzigt de ‘Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013-2016’ op een 6-tal onderdelen. 1. Topaccommodaties paardensport: ondernemers in de paardensport kunnen in de eerste helft van 2014 een lening aanvragen voor het verbouwen van een paardensportaccommodatie. Alleen accommodaties waar al wedstrijden van de internationale kalender van de KNHS worden gereden, komen in aanmerking voor subsidie. (artikel 2). 2. Innovatie in fieldlabs: MKB-bedrijven en onderwijs- of kennisinstellingen die samenwerken in een fieldlab kunnen subsidie aanvragen voor sportinnovatieprojecten. De provincie subsidieert projecten voor het ontwikkelen, testen en maken van testversies van sportproducten. (artikel 4a).

sportplan 20163. Talentontwikkeling: De provincie Noord-Brabant vindt een goede begeleiding en ontwikkeling van sporttalenten belangrijk. Ze wil deze verder verbeteren en ook de financiering daarvan efficiënter maken. Daarom onderzoekt ze samen met CTO en ONB begin 2014 hoe de talentontwikkeling nog beter vorm kan krijgen. Een vorm die bovendien beter aansluit bij de aanpak van NOC*NSF. De subsidie voor ‘Topsport en onderwijs’ (artikel 5) en de subsidie voor ‘Ontwikkeling van sporttalenten’ (artikel 6) in de huidige vorm vervallen in 2014.
4. Veel belangstelling voor gehandicaptensport. De afgelopen jaren werd meer subsidie voor de gehandicaptensport aangevraagd dan beschikbaar was. Daardoor kreeg een aantal goede projecten geen subsidie. Daarom vergroot de provincie de beschikbare subsidiepot voor de ondersteuning van sportloketten en voor het organiseren van sportactiviteiten. Zo kunnen nog meer gehandicapten een passende sport vinden. (artikel 7)
5. Jeugdsportfonds: de provincie kiest ervoor om de jeugd gericht te helpen via het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds helpt kinderen die niet kunnen sporten omdat hun ouders geen geld hebben. In 2014 kunnen ruim 400 kinderen met deze subsidie gaan sporten. Gemeenten die zich in 2014 aansluiten bij het Jeugdsportfonds Brabant kunnen hiervoor subsidie aanvragen. (artikel 8a)
6. Sportactiviteiten voor 55+: de provincie kiest er ook voor om sport voor 55-plussers te ondersteunen. Voor regionale projecten die 55-plussers sportactiviteiten aanbieden is subsidie beschikbaar. (artikel 8).

Voorwaarden
Aan alle de subsidies zijn voorwaarden verbonden. Meer informatie hierover vindt u via deze link.

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal