foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Stand van zaken verbreding N279

trace N279Regio - Op de N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel is in toenemende mate sprake van verkeersproblemen, die indirect leiden tot leefbaarheidsproblemen in de aanliggende kernen. De provincie maakt samen met partners plannen om deze situatie te verbeteren. Het idee is om van de weg een weg met 2x2 rijstroken te maken waar maximaal 80 km/uur mag worden gereden. In een later stadium kan dit eventueel uitgebreid worden naar 100 km/uur. Bij de A2, de Brand en de A50 blijven de aansluitingen gelijkvloers. Er komen extra in- en uitvoegstroken om de capaciteit van de kruisingen te verhogen. Alle overige kruisingen op het tracé worden ongelijkvloers.

De provincie Noord-Brabant werkt dus aan de verbreding van de N279 Noord tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel, maar wie mag het werk gaan uitvoeren en wanneer moet volgens de planning alles gereed zijn? Eind 2014 wordt bekend welke aannemer de capaciteitsvergroting van de N279 mag gaan uitvoeren. Maar hoe wordt een aannemer gekozen en wat komt daar allemaal bij kijken? Inmiddels is duidelijk dat er langs de N279 nu tussen Veghel en ’s-Hertogenbosch een fietspad aangelegd gaat worden. Wellicht wilt u eens het informatiecentrum bezoeken? Al de informatie hierover vindt u hieronder.


Design & Construct Contract
De provincie zet de capaciteitsuitbreiding van de N279 op de markt met een zogenoemd Design & Construct-contract. Dat houdt in dat de aannemer verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de bouw. In het D&C-contract staan alle eisen waaraan het ontwerp van de weg moet voldoen. De eisen zijn verzameld bij alle partijen die straks (deels) eigenaar en beheerder van de weg worden. Dat is dus niet alleen de provincie, maar ook de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Sint Michielsgestel, Bernheze, Veghel en Schijndel, Rijkswaterstaat en het Waterschap Aa en Maas. Iedere partij heeft weer andere belangen, wensen en speerpunten. Alle afspraken worden goed vastgelegd in een contract. Zo weten alle partijen waar ze aan toe zijn. En is het voor de aannemer duidelijk aan welke afspraken hij zich moet houden. De provincie verwacht dat het contract dit voorjaar klaar is. Dan mogen aannemers hierop inschrijven. Eind 2014 kiest de provincie de aannemer die het werk mag gaan uitvoeren.


Speuren in de berm
Misschien heeft u ze wel gezien langs de weg? Mannen met handboren en voertuigen met sondeerapparatuur. Op dit moment is de provincie de berm en naburige percelen langs de N279 aan het onderzoeken. Dat is nodig om het werk straks goed te kunnen doen. De bodem wordt grondig onderzocht. Is er sprake van vervuiling? Heeft de grond nog archeologische waarde? En zitten er eventueel nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond? Op al deze vragen zoekt de provincie een antwoord. Binnenkort zijn de resultaten bekend. Mogelijk moeten sommige zaken nog verder onderzocht worden.


Geen zand afvoeren dat je later kunt gebruiken
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de verbreding van de Zuid-Willemsvaart. Daarbij komen grote hoeveelheden zand vrij. Zand dat straks prima gebruikt kan worden bij de reconstructie van de provinciale weg. Daarom wordt het niet afgevoerd, maar slaan het op in drie zanddepots. De provincie sloot hierover een overeenkomst af met aannemersbedrijf Vissers-Ploegmakers. Er zijn drie zanddepots: het depot Seldensate bij de aansluiting Middelrode, het depot Laverdonk bij de nieuwe zuidelijke aansluiting Heeswijk-Dinther en depot Poeldonk vlakbij de nieuwe fietsbrug bij de aansluiting Berlicum. In totaal komt hier ongeveer 410.000 m3 zand te liggen. Hoe werkt het? Eerst wordt de sliblaag in het kanaal afgevoerd. Ook de bovenste laag grond van de oevers wordt apart gehouden. Graafmachines laden het overgebleven schone zand in een schip. Deze vaart naar de losplaats waarna het zand via een lopende band in het depot wordt gestort. Vervolgens wordt het zand verspreid en afgedekt met zwarte grond. Dat laatste is nodig omdat het anders zou gaan stuiven. Nu het zand gewoon in het gebied blijft scheelt dat een hoop overlast. Vrachtwagens hadden anders 55.000 keer heen en weer moeten rijden. Ook vervoer per boot had voor grote verkeersopstoppingen gezorgd omdat de bruggen en sluizen steeds open moesten. Bijkomend voordeel is dat het zand in de depots Laverdonk en Poeldonk al op de definitieve plek ligt. Hier komen namelijk ook de op- en afritten van de nieuwe weg. Het zand hoeft dus niet nog een keer verplaatst te worden en dat scheelt flink in de kosten. Op dit moment worden de drie depots aangelegd. Media 2014 zijn ze klaar.


Nieuw fietspad langs de Zuid-Willemsvaart
Goed nieuws, tussen Schijndel en Veghel, ten westen van de Zuid-Willemsvaart, komt een nieuw verhard fietspad. Nu ligt daar nog een onverhard onderhoudspad van Rijkswaterstaat. Het pad wordt 3,50 meter breed en is alleen bestemd voor fietsers. Bromfietsers mogen er dus niet overheen. Omdat het midden in het een natuurgebied ligt, komen er geen lantaarnpalen langs te staan. Wanneer het fietspad precies klaar is, is nog niet duidelijk. De aanleg wordt meegenomen in het hele project dat vanaf 2015 tot eind 2017 gaat lopen.


Kom eens kijken in het informatiecentrum
Heeft u al een bezoekje gebracht aan ons informatiecentrum? Hier vindt u actuele informatie over verschillende projecten die op dit moment spelen: de omlegging van de Zuid-Willemsvaart, het Kanaalpark en de verbreding van de N279. Bezoekers kunnen daar ook een reactie achterlaten. Veel opmerkingen gaan over de snelheid op de nieuwe weg. Waar de een moppert dat 80 kilometer per uur te langzaam is, maakt de ander zich zorgen over de 100 kilometer per uur die er later gereden mag worden. Ook maken mensen zich zorgen over de aansluiting op de A2 en A59. Er zijn ook complimenten.
Het informatiecentrum is een initiatief van Rijkswaterstaat, de gemeente ’s-Hertogenbosch, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Sint-Michielsgestel. U vindt het informatiecentrum aan de Kloosterstraat 4 in Rosmalen.
Het centrum is geopend op elke dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en elke 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur.
Het informatiecentrum is gesloten op:
• dinsdag 24 december 2013
• woensdag 25 december 2013 (1e Kerstdag)
• donderdag 26 december 2013 (2e Kerstdag)
• dinsdag 31 december 2013
• woensdag 1 januari 2014
• donderdag 2 januari 2014
U kunt het informatiecentrum ook met groepen vanaf 15 personen bezoeken. Bel dan even om een afspraak te maken. Telefoonnummer [073] 523 43 60.


Brug wordt alvast breder
Op dit moment bouwt de WillemsUnie in opdracht van Rijkswaterstaat aan een nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart. Deze brug is nodig omdat de vaart wordt omgelegd en verbreed. Uiteraard wordt hierbij ook al rekening gehouden met de toekomstplannen voor de N279. De brug wordt 2 x 2 rijstroken. Al zal de eerste periode maar één rijstrook beschikbaar zijn. Op dit moment worden de brugdekken gestort. Eind maart wordt de brug geasfalteerd en rond juni is de brug klaar. Dan moet deze nog worden aangesloten op de huidige weg. De verwachting is dat dat ergens rond de zomervakantie van 2014 gaat gebeuren.


(Besluitvormings)proces voor het verbreden van de weg
- mei 2013 - Nota van Zienswijzen van de inspraak ontwerp inpassingsplan gereed
- 21 juni 2013 - Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld door PS
- 1 juli-26 augustus 2013 - Beroepstermijn Raad van State (beslissing binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn, omdat het Provinciaal Inpassingsplan onder de Crisis- en Herstelwet valt)
- 2013-2014 - Opstellen contract aannemer en aanbesteding
- najaar 2014 - Aannemer is bekend en start voorbereidingen eerste schop in de grond
- 2017 - Weg open voor verkeer 


Eerdere verschenen nieuwsitems op deze website
-rijkswaterstaat-schijndel-en-provincie-investeren-in-nieuwe-fietsverbinding-bij-heeswijksebrug
-stand-van-zaken-verbreding-n279-noord-s-hertogenbosch-veghel
-verbreding-n279-noord-staten-stemmen-in-meerderheid-in-met-verbreding

Meer informatie
www.brabant.nl/n279-shertogenbosch-veghel.

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//