foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kostendoelingsverordening watersysteem waterschap Aa en Maas 2013

Waterschap Aa en MaasRegio / Schijndel - Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas maakt bekend dat het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 4 oktober 2013 heeft vastgesteld 'De Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Aa en Maas 2014'. De verordening regelt wat burgers, agrariërs, eigenaren van natuurterreinen en eigenaren van gebouwen moeten bijdragen in de kosten van het watersysteembeheer. Deze kosten worden onder meer gemaakt voor het op peil houden van het water in sloten en beken en maatregelen om overlast van hoogwater te voorkomen. Daarnaast worden deze bijdragen gebruikt om te voorkomen dat er verdroging optreedt. De Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Aa en Maas 2014 is goedgekeurd bij het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 5 november 2013 onder nummer C2134076.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na deze bekendmaking. De verordening vindt voor het eerst toepassing in het belastingjaar dat aanvangt op 1 januari 2014. De verordening ligt vanaf heden gedurende 12 weken ter inzage op het waterschapskantoor Pettelaarpark 70 te ’s-Hertogenbosch gedurende kantoortijden. De officiële bekendmaking ten aanzien van voornoemde verordening, alsmede de verordening zelf, is te raadplegen via www.aaenmaas.nl/waterschapsblad.

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal