foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Opening nieuwe wandelroute 'Houterd-route' en sluiting gebiedsprogramma Wijboschbroek

opening Houterd - 1Schijndel – Vandaag dinsdag 10 december is de zogenaamde 'Houterd-route' in het Wijboschbroek feestelijk geopend en vormt daarmee de officiële afsluiting van het gebiedsprogramma Wijboschbroek. De Houterd-route is vanaf nu de langste wandelroute in dit gebied. Vanaf 2005 is door Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, de Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie (ZLTO), provincie Noord-Brabant, Dienst Landelijk Gebied en de gemeente Schijndel hard gewerkt aan de uitvoering van het gebiedsprogramma Wijboschbroek. Tevens is in samenwerking met deze partijen een nieuwe wandelroute aangelegd, de 'Houterd-route'. Vandaag werd om 14.00 uur in de Schaapskooi het gebiedsprogramma feestelijk afgesloten. Hiervoor waren de betrokken partners, bewoners van het gebied en vrijwilligers uitgenodigd. De nieuwe wandelroute wordt bewegwijzerd. Hieronder vindt u enkele foto's van deze officiële programmaafsluiting.

Sluiting gebiedsprogramma
Het gebiedsprogramma Wijboschbroek komt voort uit het Programma Landelijk Gebied, gericht op reconstructie van het platteland. De rol van de provincie is gedurende het gehele proces belangrijk geweest. Mede dankzij een ruime financiële bijdragen van de provincie uit de middelen voor Inrichting Landelijk Gebied (ILG-gelden) kon het gebiedsprogramma Wijboschbroek worden uitgevoerd. Het gebied strekt zich uit tot de Zuid-Willemsvaart, Eerdsebaan, Wijbosscheweg, Structuurweg en Leemweg. Het doel van het gebiedsprogramma is het versterken van de natuurwaarden in het gebied (vernatting Wijboschbroek), behoud en herstel van cultuurhistorische en landschappelijke waarden en het realiseren van voorzieningen voor plattelandsontwikkeling. Deze doelen worden door de partners ondersteund en zijn inmiddels gerealiseerd, waardoor dit feestelijke moment van afronding kan worden gevierd.


Opening nieuwe wandelroute
Vandaag dinsdag 10 december werd ook de Houterd-route feestelijk geopend. Het Wijboschbroek kent diverse wandelroutes, maar de Houterd-route is met zijn lengte van 10 kilometer uniek. De Houterd-route is genoemd naar het buurtschap Houterd dat al eeuwenlang in het buitengebied van Schijndel werd bewoond. De route voert door een groot deel van het Wijboschbroek, een zeldzaam nat natuurgebied dat een laag gedeelte vormt in de afwatering naar de beek De Aa met een unieke flora en fauna. Het realiseren van deze recreatieve wandelroute maakt eveneens deel uit van het Gebiedsprogramma Wijboschbroek en draagt daarmee bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.


Het vroeger ontstaan van gehuchten en buurtschappen
Vanouds vond bewoning plaats op geïsoleerd gelegen kampen, temidden van woeste gronden. Woonbebouwing lag daardoor verspreid over het gebied en echte komvorming kwam vrijwel niet voor. Wel zijn er enkele wegen die vroegere grenzen vormden tussen woest en ontgonnen gebied, waarlangs de boerderijen op kortere afstand van elkaar zijn gelegen en daardoor enigszins gehuchten/buurtschap vormen. Te denken valt aan Elde, Achterste Hermalen, Hoeves, Houterd, Lieseind, Keur, Willibrordushoek.
opening Houterd - wandelroute opening Houterd-3 opening houterd-4
opening  houterd-5 opening houterd-6 opening houterd-7
wijboschbroek - EHS Wijboschbroek - grens gebiedsprogramma-1 wijboschbroek - streefbeeld
Wijboschbroek - Ecologische Hoofdstructuur Wijboschbroek: grens gebiedsprogramma Wijboschbroek: streefbeeld

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//