foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vervolg Oud en Nieuw Party Winterpark - Alle besluiten gaan tegen evenementenbeleid Schijndel in

oudennieuw2Schijndel - Woensdag wist TVSchijndel te melden dat er onduidelijkheid is over het geplande oud en nieuw feestje bij het Winterpark dat tot 05:00 uur doorgaat. Het verhaal gaat nu verder... De horeca is verbaasd over de gang van zaken en een aantal buurtbewoners dienen bezwaar in. Horeca Schijndel juicht elk nieuw initatief toe maar zoals TVSchijndel al heeft gemeld vindt zij de gang van zaken rondom deze vergunning vreemd. Al enkele jaren vraagt een lokale horecaondernemer een vergunning aan maar dat wordt telkens afgewezen. Volgens sommigen terecht, gelet op het evenementenbeleid van de gemeente Schijndel (zie ''lees meer'' hoe de gemeente de eindtijden heeft vastgesteld). In dit beleid staat dat een vergunning minimaal acht weken vooraf aangevraagd moet worden om een goede beslissing te kunnen nemen. Voor een nieuw feest (hier het geval) is deze termijn zelfs drie maanden. En dat is niet gebeurd. Daarnaast is er een bezwaartermijn van zes weken. Die termijn eindigt ergens in de derde week van januari, na het feest dus. En ook dit is tegen het beleid van de gemeente (zie bijlages). Het verhaal gaat verder...


Een buurtbewoner van het Winterpark, maakt zich boos over de gang van zaken. Hij is op dit moment een bezwaarbrief aan het schrijven naar Jan Matthijsen (verantwoordelijke ambtenaar) en burgemeester Jetty Eugster. ''Ik heb drie kinderen die gewoon moeten slapen na het vuurwerk en daarnaast zijn mijn ramen er al eens uitgetrild tijdens de muziekfeesten.'' De buurtbewoner benadrukt dat hij ook van feesten houdt en dat hij weet dat hij in het centrum woont en dus dat er wel eens evenement naast zijn deur is maar een nachtelijk feest gaat hem toch echt te ver. 

De vraag is of zijn bezwaar op tijd komt omdat de termijn tot in januari loopt en aanstaande donderdag start de verkoop van de kaartjes al.  

Burgemeester
Horeca Schijndel denk vooralsnog dat de burgemeester geen fout heeft gemaakt. ''
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de burgemeester heeft toegestemd met een nieuwjaarsborrel/vuurwerk kijken, met 'achtergrondmuziek'. Dan blijven de decibels immers beperkt. Maar dat horen we pas 12 december. Wij juichen nieuwe initiatieven toe, maar deze vergunningverleng begrijpen wij niet goed, vooral omdat er een flink aantal DJ's in de tent gepland staat.''

Vrijdag had TVSchijndel een interview met de burgemeester in verband met het jaaroverzicht en natuurlijk vroegen we haar om een reactie maar de burgemeester wilde toen nog niks kwijt over deze hele ophef. ''Op 12 december hebben we overleg met de horeca en daarna laat ik TVSchijndel meer weten.'' 

Politiek
Ruud Merks (SP): ''
Ik ben benieuwd naar het gesprek van de burgemeester met de horeca vereniging. Waarschijnlijk zullen we ook om opheldering gaan vragen.''
Erwin Boersma (VVD): ''De VVD  is voor dergelijke evenementen en tegen willekeur. De partijen moeten hier samen uitkomen. Wij kennen niet alle feiten en dat is wel cruciaal. Daarom eerst 12 december afwachten. Maar onze insteek is 'gelijke monniken, gelijke kappen'. En als monniken niet gelijk blijken te zijn willen we uitleg waarom vergunning wel en niet verleend is.''

In de conclusie van het evenementenbeleid van de gemeente staat te lezen: ''De doelstelling is het creëren van een transparant evenementenbeleid waarin een gunstig klimaat voor het organiseren van evenementen in Schijndel wordt geschapen met inachtnemening van de daarvoor geldende regels en het waarborgen van een aantrekkelijke woon- en leefklimaat.''


Eindtijden evenementen (Bron: Evenementennotitie Schijndel)
eindtijden
 
Termijn vergunningaanvraag
vergunning
 
Bezwaar
bezwaar
 
 
 
 Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//