foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Verordening paracommercie ter vaststelling naar gemeenteraad

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - Op grond van artikel 4 van de nieuwe Drank- en horecawet is de gemeenteraad verplicht per 1 januari 2014 een verordening vast te stellen, die regels stelt ter voorkoming van oneerlijke mededinging van paracommerciële rechtspersonen ten opzichte van de reguliere horeca. Het college van B&W van Schijndel wil de gemeenteraad deze verordening laten vaststellen in de raadsvergadering van 19 december 2013. Commerciële horecaondernemers worden soms geconfronteerd met verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten ontplooien, los van hun hoofddoelstelling. Commerciële horecaondernemers ervaren dit als concurrerend en doen een beroep, al dan niet via de Koninklijke Horeca Nederland of het Bureau Eerlijke Mededinging, op de gemeente om hiertegen op te treden. Veel horecaondernemers, zowel de commerciële als de paracommerciële, willen een duidelijk beleid van de gemeente rondom het hierboven beschreven probleem: wat zijn nu precies de beperkende voorwaarden, wat mag wel en wat mag niet, bij wie kunnen zij aankloppen als er problemen zijn etc.

Paracommercie
Het begrip paracommercie kan als volgt worden omschreven: een vanuit het oogpunt van ordelijk economisch verkeer ongewenste mededinging bij het verstrekken van alcoholhoudende drank door rechtspersonen onder ongelijke voorwaarden. Het betreft instellingen, die weliswaar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken verstrekken, maar dit doen als nevenactiviteit. De hoofdactiviteit ligt op een ander vlak. Het gaat daarbij om hoofdactiviteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. De commerciële horeca moet zich realiseren dat het voor paracommerciële inrichtingen wel mogelijk moet zijn om clubgerelateerde activiteiten te organiseren waarbij alcohol wordt verstrekt. De paracommerciële inrichtingen dienen zich te realiseren dat zij gekozen hebben voor een rechtsvorm en voor een bepaalde activiteit. Een sportvereniging wordt opgericht met de (statutaire) doelstelling om sport te beoefenen. In zijn algemeenheid vallen het organiseren van bruiloften, partijen, verhuren van de kantine en winst maken daarbuiten.


Verordening paracommerciële instellingen
[bron VNG] Alle gemeenten moeten vanaf 1 januari 2014 een verordening paracommerciële instellingen hebben. Veel gemeenten zijn al begonnen met de voorbereiding. Doel van de verordening is het voorkomen van oneerlijke mededinging. De verplichting komt voort uit de gewijzigde Drank- en Horecawet.


Goed op weg
Hoewel de verordening per 1 januari 2014 verplicht is, zijn gemeenten al begonnen met het voorbereiden van die verordening samen met de betrokken lokale instanties. De gemeente Etten-Leur houdt bijvoorbeeld een interactieve avond met gebruikers van sportkantines, wijkgebouwen en sociëteiten. Dordrecht gaat in gesprek met onder andere horecaondernemers, detailhandelaren, sportverenigingen en de gemeenteraad.


Paracommerciële instellingen
Dat er regels voor paracommerciële instellingen gelden, is overigens geen nieuw fenomeen. De gemeente verbond deze altijd aan de horecavergunning. De regels moeten nu dus worden opgenomen in een verordening. Onder paracommerciële instellingen vallen onder andere sportverenigingen, dorpshuizen, kerkgenootschappen en scholen die in eigen beheer horecafaciliteiten exploiteren.

Easypos

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//