foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bestuurdersvergoedingen wooncorporaties nog te hoog, ook bij Huis&Erf - ingezonden rectificatie Huis & Erf

LogoTVSchijndelnieuwLandelijk / Schijndel – De NOS heeft aan het ministerie van Binnenlandse Zaken verzocht om de salarisgegevens van woningbouwcorporaties over 2012 vrij te geven. Uit deze gegevens blijkt dat zo'n 40% van de directeuren van woningbouwcorporaties meer verdient dan de nieuwe norm van minister Blok van Wonen. Uit de cijfers van de NOS blijkt dat ook 16 bestuurders van de in totaal 13 Brabantse wooncorporaties in 2012 boven de WOPT-norm [Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens] van € 193.000 verdienden. De WOPT-norm, is sinds 2010 de opvolger van de meer bij het publiek bekende Balkenendenorm. Bouwvereniging Huis&Erf uit Schijndel zit ook boven deze norm waar de bestuurder in 2012 een bedrag van € 199.000 opstreek. Zowel minister Blok als minister Plasterk hebben inmiddels gereageerd op deze ontwikkelingen. De Schijndelse woningcorportatie heeft inmiddels een reactie naar de media gestuurd waarin zij het beeld dat ontstaan is weerlegt. De reactie vanmiddag waarin Huis&Erf om rectificatie vraagt vindt u hieronder.

Ingezonden rectificatie Huis &Erf n.a.v. het gepubliceerde in de media
"In reactie op de publicatie van Omroep Brabant (bron NOS) van 4 december jl., betreffende de salarissen van bestuurders van corporaties, plaatst Huis & Erf te Schijndel een rectificatie van deze berichtgeving. De vermelding dat het salaris van de bestuurder van Huis & Erf 199.000 euro bedraagt geeft niet het juiste beeld weer van de werkelijkheid. Het salaris van de bestuurder van Huis & Erf valt ruimschoots binnen de Balkenende -en WOPT-norm. Tevens voldoet dit salaris aan de sectorale beloningscode.
In het voornoemde persbericht wordt een verkeerde vergelijking gemaakt. Het bedrag wat genoemd wordt is louter een optelsom van een interimperiode voorafgaand aan de vaste dienstbetrekking van de bestuurder vanaf september 2012.
De bezoldigingen zijn volledig transparant en zichtbaar in het jaarverslag 2012 van Huis & Erf. Deze bedragen zijn tot stand gekomen middels een verplichte toetsing door de accountant en aan vooraf gestelde richtlijnen.
Huis & Erf gaat transparant met deze informatie om en vindt ook dat dit van een corporatie verwacht mag worden. Het volledige jaarverslag is te allen tijde te downloaden via de website van Huis & Erf via deze link: www.huisenerf.nl."

Eerder gepubliceerde resultaten Wooncorporatie Huis&Erf door de NOS:
huis en erf


Wooncorporatie Huis&Erf

Minister Blok wil het salaris van de bestuurders beperken. Maar onlangs werd hij teruggefloten door de rechter die de norm die Blok had opgesteld te streng vond. Daarom presenteerde Blok vorige week een nieuwe, soepelere regeling, die in 2014 ingaat. Maar wie de salarissen van 2012 hierlangs legt, kan zien dat veel directeuren dan nog steeds te veel verdienen. Zeker 38% zit boven de norm, zo meldt de NOS in haar berichtinggeving hierover. Zo ook Bouwvereniging Huis en Erf uit Schijndel waar de bestuurder in 2012 een bedrag van € 199.000 opstreek. 203.000 euro, dat is het maximale inkomen voor directeuren van grote corporaties, die tussen 25.000 en 50.000 huizen beheren. Directeuren van kleinere corporaties mogen minder verdienen. Directeuren van vier corporaties mogen meer dan 203.000 euro verdienen, omdat ze meer dan 50.000 huizen hebben.


Tweede Kamer
Ook Omroep Brabant berichtte vandaag over deze vergoedingen: De stijging van de salarissen van corporatiebazen is de Tweede Kamer in het verkeerde keelgat geschoten. "Wat ons betreft is het geduld op'', aldus de VVD. De PvdA noemt het bericht 'schokkend en bijna ongelofelijk'. Ook SP, PVV, D66 en CDA en zijn erg ongelukkig met het nieuws. Het is al langer de bedoeling dat de salarissen aan banden worden gelegd. Woonminister Stef Blok is het 'zeer met de Kamer eens', zei hij woensdagmiddag. Hij vindt het onacceptabel wat er gebeurt, juist in een sector waar toch al erg goed beloond wordt en in een tijd waarin van zovelen wordt gevraagd de broekriem aan te halen, aldus Blok. "Het is een slechte besteding van gemeenschapsgeld.'' Hij wil zo snel mogelijk, in 2014, een eind aan deze praktijken, zegt hij. 


WOPT norm [Balkenendenorm]
Organisaties in de publieke of semi publieke sector worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd vanuit overheidsgeld. Deze organisaties zijn nu dan ook verplicht om hun topinkomens openbaar te maken. Topinkomens uit deze sector worden vergeleken met het belastbaar inkomen van de minister president. Dit jaarloon van de minister noemen we de WOPT norm oftewel in de volksmond genoemd de Balkenendenorm. De afkorting WOPT staat voor Wet openbaarmaking publieke topinkomens. De norm in 2013 bedraagt € 193.000,-


Hoogte norm 2013
Dit bedrag is opgebouwd uit 130% van het jaarsalaris van de huidige premier dhr. Mark Rutten Volgens de Balkenendenorm mag een salaris niet meer zijn dan 130 procent van een ministersalaris, dus € 228.599. Enkele tientallen zorgbestuurders zitten daar nu ruim boven, ondanks de eigen beloningscode. In februari 2013 wordt de Balkendennorm ofwel de WOPT-norm voor 2012 bekend gemaakt. In 2013 moet voor de laatste keer volgens de WOPT (over 2012) gemeld worden. Sinds 1 januari 2013 geldt de nieuwe wet de WNT [Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector]. Vanaf die periode hebben al de topfunctionarissen een publicatieplicht, of zij nu meer of minder verdienen dan de WOPT norm. Dit zijn de voorwaarden van de WNT Norm:
- Topfunctionarissen mogen niet meer geld verdienen dan de WNT-norm. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw bepaald.
- De ontslagvergoeding bedraagt max. € 75.000,-. Bonussen en andere delingen zijn niet toegestaan.
- Voor de zorgsector geldt niet de WNT-norm, maar de sectorale norm.
- Topfunctionarissen moeten bekend maken wat zij jaarlijks verdienen.
De wet WNT geldt voor: bestuurders van publieke instellingen, semipublieke organisaties, ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen. Zo stelt de wet een maximum aan de beloning van bestuurders van woningcorporaties. Het kabinet-Rutte-Asscher is van plan de WNT-normen verder aan te scherpen tot 100% van het ministersalaris. Die normen moeten gaan gelden voor alle medewerkers en niet alleen voor bestuurders.


Inkomens bestuurders vanaf 2015 omlaag
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken schrijft woensdag 5 december in een brief aan de Tweede Kamer dat de inkomens van bestuurders die met belastinggeld worden betaald, vanaf 2015 al omlaag zullen gaan. De bestuurders mogen dan hooguit zoveel verdienen als een minister, in plaats van de nu geldende 130 procent van een ministersalaris. De minister verwacht dit najaar over het nieuwe wetsvoorstel te kunnen overleggen met werkgevers, gemeenten en provincies. Daarna gaat het stuk naar de Tweede Kamer. In 2017 moet een andere wet klaar zijn, waardoor de nieuwe inkomensregels niet alleen gaan gelden voor de hoogste bestuurders, maar voor alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector.

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//