foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Provinciale detailhandelsbeleid vastgesteld: detailhandel vraagt regionale aanpak

detailhandelBrabant - Voor een gezonde ontwikkeling van de detailhandel is regionale samenwerking nodig. Dit is het belangrijkste uitgangspunt van het provinciale detailhandelsbeleid dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. Detailhandelingsontwikkelingen zijn nu vooral een verantwoordelijkheid van individuele gemeenten. Volgens de provincie is een gezamenlijke, regionale aanpak noodzakelijk om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te kunnen bieden. Door het internetshoppen is er steeds minder behoefte aan fysieke winkelruimten. De provincie wil met de gemeenten afspraken gaan maken over regionale detailhandelsontwikkelingen.

Internetshoppen
Zo is er bijvoorbeeld steeds minder behoefte aan fysieke winkelruimte. Steeds meer mensen winkelen buiten de eigen gemeentegrenzen of kopen hun spullen via het internet. Dit betekent dat ondernemers, ontwikkelaars, gemeenten en beleggers zorgvuldiger moeten afwegen of nieuwbouw van winkels noodzakelijk is. Elke nieuwe detailhandelsontwikkeling zal namelijk gevolgen hebben voor de bestaande situatie, ook in omliggende gemeenten. Vanwege de schaalvergroting is de detailhandel niet meer uitsluitend een lokale, maar een bovenlokale of regionale aangelegenheid.


Regionale detailhandelsvisies
De provincie Noord-Brabant wil samen met gemeenten afspraken maken over regionale detailhandelsontwikkelingen. Ook marktpartijen, kennisinstellingen en centrummanagers kunnen meewerken aan het opstellen van regionale detailhandelsvisies. Uitgangspunt is concentratie: nieuwe detailhandelsontwikkelingen dienen aan te sluiten bij de bestaande centra. De detailhandelsvisies maken verder een onderscheid in perspectiefrijke gebieden en perspectiefarme gebieden.


Symposium 'Werk aan de winkel'
In januari publiceerde de provincie de discussienota ‘Detailhandel in Brabant’, waarin onder meer aandacht werd gevraagd voor de grote leegstand in de detailhandel. Van het totale Brabantse winkeloppervlakte van 4,7 miljoen m2 staat momenteel 470.000 m2 leeg. Er is nog eens 470.000 m2 aan nieuwe plannen voor detailhandelsuitbreidingen. Het symposium "Werk aan de winkel' leverde op, dat samenwerking tussen partijen noodzakelijk is. De voornaamste taak van de provincie is om ruimtelijke detailhandelsontwikkelingen regionaal en bovenregionaal af te stemmen. Daarnaast wil de provincie kennis bundelen over detailhandelsontwikkelingen.

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal