foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KBO Brabant: bezuinigen op vrijwilligersactiviteiten werkt eenzaamheid in de hand

kbo brabantBrabant – Frans Slagen, voorzitter van de KBO-Brabant breekt een lans voor de eenzaamheidssituatie waarin senioren zich momenteel bevinden of komen te verkeren en roept gemeentebestuurders op om haar seniorenverenigingen als beste bondgenoot te koesteren. Hieronder vindt u zijn opiniërende bijdrage om een halt te roepen aan de bezuinigingen op vrijwilligersorganisaties. "De GGD Brabant Zuid-Oost schudt Nederland wakker. Een regionale enquête onder 15.000 vijfenzestigplussers laat een schrikbarende uitslag zien; bijna de helft van hen blijkt eenzaam te zijn. Tegelijkertijd bereiken KBO-Brabant signalen dat gemeenten de kaasschaaf hebben omgeruild tegen de snoeischaar als het gaat om het financieel mogelijk maken van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten voor senioren. Over het paard achter de wagen spannen, gesproken.

Eenzaamheid groot probleem onder ouderen
De anonieme registratie van hulpvragen door de ruim 500 vrijwillige ouderenadviseurs van de Brabantse seniorenverenigingen bevestigt de uitslagen van het GGD-onderzoek. Eenzaamheid is een groot probleem onder ouderen. Seniorenverenigingen behartigen de collectieve en individuele belangen van ouderen, maar zorgen ook voor ontmoeting en ontspanning in de vorm van bijvoorbeeld zingen, kaarten, jeu de boules, dansen, tekenen, boetseren, fietsen en wandelen.


Bezuinigingsoperaties
Steeds vaker worden de 300 lokale Afdelingen van KBO-Brabant geconfronteerd met kortzichtige bezuinigingsoperaties die worden gerechtvaardigd met het argument dat ontmoetingsactiviteiten niet met gemeenschapsgeld gefinancierd hoeven te worden of dat deze activiteiten ‘niet Wmo-gerelateerd’ zouden zijn. Lokale seniorenverenigingen zouden zich meer moeten richten op de ‘echte’ Wmo-activiteiten in plaats van zich te positioneren als gezelligheidsclubs, aldus een toenemend aantal gemeenten. Ze bedoelen daarmee dat seniorenverenigingen zich vooral moeten gaan inzetten als boodschappen-, klussen-, kook- of vervoerservice voor ouderen.


WMO
Nu voeren vele lokale seniorenverenigingen ook die activiteiten uit, en vaak al veel langer dan de in 2007 ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning, maar wat zij zich vooral realiseren is dat juist door de organisatie van laagdrempelige activiteiten buurtbewoners elkaar leren kennen, daardoor hun sociale omgeving onderhouden en meer oog voor elkaar hebben. En dat mag ook gezellig zijn, waarom niet?

Eenzaamheid voorkomen of bestrijden – inzet vrijwilligersorganisaties
Vrijwilligersorganisaties wijzen gemeenten er bij herhaling op dat juist deze activiteiten helpen eenzaamheid te voorkomen of bestrijden. Met het gemeentelijk vizier op bezuinigen blijkt die informatie echter maar moeilijk door te dringen. En dat is buitengewoon bedroevend want diezelfde gemeenten moeten het wel hebben van het maatschappelijk middenveld bij de omslag van de klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.


Kostenbesparing door inzet vrijwilligersorganisaties
Bovendien levert de inzet van vrijwilligers hierin ook een enorme kostenbesparing op. Uit onderzoek dat Stichting Oikos in opdracht van KBO-Brabant naar lokale seniorenorganisaties verrichtte, blijkt dat de vrijwilligers daarvan zich in 2012 minimaal 1.357.800 uren voor de samenleving inspanden met een totale waarde van minstens 48 miljoen euro. Berekend is ook dat gemeenten daardoor minstens 20,7 miljoen euro bespaarden op hun Wmo-uitgaven. Dat betekent dat elke euro die gemeenten investeren in het werk van seniorenorganisaties gemiddeld 12 euro aan uitgespaarde Wmo-kosten oplevert. Het totale maatschappelijk rendement, dus ook voor de niet Wmo-gerelateerde activiteiten, ligt met 17 euro nog hoger.


Kortom gemeentebestuurders: koester uw seniorenverenigingen. Ze zijn uw beste bondgenoot!

Frans Slangen,
voorzitter KBO-Brabant"

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//