foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Onderhoud groen gemeenten bijna chemievrij

onkruidbeheer - openbaar groenBrabant / Schijndel - De meeste gemeenten in Brabant gebruiken geen chemicaliën meer bij het onderhoud van openbaar groen. Iets minder dan de helft van alle gemeenten doet dit ook bij onkruidvrij houden van wegen, parkeerplaatsen en trottoirs. Onderzoek in alle 67 Brabantse gemeenten wees uit dat 82% geheel is afgestapt van chemische middelen voor het beheer van groen in de bebouwde kom. Bij het onderhoud aan sportvelden blijkt nog een wereld te winnen. Daarin werkt slechts 13% chemievrij. Bij onderhoud aan verhardingen gaat het iets beter. Daar stokt de teller op 45%. Voor wat betreft het onderhoud van openbaar groen en het onderhoud van speelvelden behoort Schijndel tot de gemeenten die chemievrij zijn. Maar Schijndel onderhoudt de verhardingen nog niet chemievrij [zie bijgevoegde 3 kaartjes].

Het gebruik van chemische middelen is slecht voor de kwaliteit van het water en daarmee de drinkwaterwinning. De provincie probeert daarom het gebruik van dergelijke verdelgingsmiddelen te verminderen. Aan het stimuleringsproject 'Schoon Water voor Brabant' doen inmiddels 18 gemeenten met een grondwaterbeschermingsgebied mee. Zij werken samen aan niet-chemisch beheer.

Chemievrij beheer is de toekomst
Uit het onderzoek blijkt ook dat chemievrij beheer door gemeenten niet sterk kostenverhogend is omdat het veel goedkoper is geworden. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over een verbod van chemische middelen bij het onderhoud van verhardingen per 1 november 2015.
onkruidbeheer - speelvelden onkruidbeheer - verhardingen
Onnkruidbeheer speelvelden Onkruidbeheer verhardingen

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//