foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Voorbereidingsbesluit Duin III Zuid noordelijk deel

vb Duin III Zuid - 1Schijndel – Het college van B&W van de gemeente Schijndel maakt [op grond van artikel 3.7, zevende lid, Wet ruimtelijke ordening] bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 oktober 2013 heeft besloten te verklaren, dat een herziening van een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het voor te bereiden bestemmingsplan omvat het gebied wat is gelegen tussen de Landingsweg, Vlagheide en Nobelweg e.o. Het voorbereidingsbesluit Duin III Zuid, noordelijk deel is in werking getreden op 8 november jl. Vanaf deze datum ligt het voorbereidingsbesluit met alle daarbij behorende stukken zes weken voor ieder ter inzage tot 20 december. Het voorbereidingsbesluit is te raadplegen via de website van de gemeente Schijndel en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder code NL.IMRO.0844.VBNobelweg02. Ook kan het voorbereidingsbesluit worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Algemene informatie
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit voorbereidingsbesluit kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer [073] 544 09 99. Voor het inzien van het voorbereidingsbesluit in het informatiecentrum hoeft u geen afspraak te maken. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.vb Duin III Zuid

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//