foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Terugkoppelingsbijeenkomst over gespreksronde concept-Plattelandontwikkelingsprogramma [POP] Schijndel

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - De gemeente Schijndel wil werk maken van de kansen en ambities voor de ontwikkeling van het Schijndelse platteland. Daarom stelt de gemeente een plattelandsontwikkelingsprogramma [POP] op. Dit programma brengt kansrijke projecten en initiatieven in beeld. Daarnaast zorgt het programma voor een stevige basis om aanspraak te kunnen maken op subsidies en regelingen. Met het oog op de volledigheid en de uitvoerbaarheid van het POP is overleg met maatschappelijke organisaties en andere overheden onmisbaar. De gemeente gaat aan haar samenwerkingspartners terugkoppelen wat er eerder uit de  gespreksronde met deze partners is gekomen. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst op maandagavond 25 november aanstaande die in de trouwzaal van het gemeentehuis plaatsvindt.

 


POP
De kern van de ontwikkeling van het Schijndelse platteland is gevat in een aantal strategische documenten. Een programma dat overkoepelend en samenhangend richting geeft aan de ambities en vraagstukken voor het platteland ontbreekt echter nog. In de begroting voor 2014 is aangegeven werk te willen maken van het opstellen van een plattelandsontwikkelingsprogramma [POP]. Daarom heeft college van B&W van Schijndel in oktober besloten opdracht te geven aan Prins Projectmanagement voor het opstellen van een plattelandsontwikkelingsprogramma. Het plattelandsontwikkelingsprogramma combineert het samenbrengen van de Schijndelse visie op plattelandsontwikkeling met het brengen van samenhang in, prioriteren en ordenen van concrete uitvoeringsprojecten. Dit versterkt de basis, zodat er een sterkere positie ontstaat om aanspraak te kunnen maken op regelingen en subsidies voor uitvoeringsprojecten.


Terugkoppeling
Dit is een bijeenkomst voor de samenwerkingspartners die de gemeente Schijndel onlangs tijdens een gespreksronde heeft gesproken. Tijdens deze bijeenkomst wordt er teruggekoppeld wat er uit de gesprekken naar voren is gekomen en hoe dit in het document van het plattelandsontwikkelingsprogramma is verwerkt. Deze bijeenkomst is gepland op maandag 25 november van 19.30 uur tot 21.30 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.

 

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//