foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jaarlijkse Politieke Jongerendag in Schijndel in het teken van 'Veerkrachtig Schijndel'

Politieke Jongerendag SchijndelSchijndel – Aanstaande woensdag 13 november 2013 houdt de gemeente Schijndel in samenwerking met het Elde College de jaarlijkse Politieke Jongerendag. Aan dit project doen zo’n 80 leerlingen van het Elde College mee [vorig jaar 65 leerlingen]. Zij gaan zich een dag lang op het gemeentehuis bezighouden met lokale politiek. Zij doen dit door concrete plannen te bedenken in het kader van het thema 'Veerkrachtig Schijndel'. Het doel van de Politieke Jongerendag is jongeren meer te betrekken bij de politieke besluitvorming door ze zelf met de politiek aan de slag te laten gaan. Tijdens de werkdag in het gemeentehuis zullen de leerlingen gesprekken voeren met raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende instellingen over het hierboven genoemde thema. Deze confrontatie draagt ertoe bij dat de leerlingen hun projectvoorstellen goed kunnen onderbouwen. Belangstellenden zijn ‘s avonds tijdens de bijzondere commissievergadering vanaf 19.00 uur van harte welkom.

Commissievergadering
‘s Avonds zullen de leerlingen in een bijzondere commissievergadering de gemeenteraad adviseren over de besteding van het budget. Het project dat met meerderheid van stemmen wordt aangenomen zal door de gemeente uitgevoerd worden. Een unieke kans om, als jongere daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid.


Middelen
De gemeente heeft hiervoor een bedrag van € 1.150,00 vrijgemaakt. Het Elde College legt nog een bedrag van € 750,00 bij zodat voor het uiteindelijke projectvoorstel een bedrag van € 1.900,00 vrijkomt.


Publieke tribune
De werkdag duurt van 9.00 tot 21.00 uur. De bijzondere commissievergadering wordt vanaf 19.00 uur voorgezeten door burgemeester J. Eugster-van Bergeijk. Belangstellenden zijn ‘s avonds van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen.

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//