foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Brabantse waterschappen hoeven nu en in de toekomst geen miljoenen te betalen voor deal slibverwerker Moerdijk

Waterschap Aa en MaasMoerdijk / Regio  - Zes waterschappen [gezamenlijk eigenaar van slibverwerkingsbedrijf SNB Moerdijk] , waaronder die in Brabant [incl. Waterschap Aa en Maas], hoeven geen miljoenen euro's bij te betalen. Dat is de uitkomst na lang onderhandelen tussen de Deutsche Bank en SNB. Het slibverwerkingsbedrijf ging in 2007 een deal aan met de Deutsche Bank waardoor de financiële positie van het slibverwerkingsbedrijf in gevaar dreigde te komen. Deze deal bestond uit het kopen van derivaten voor een waarde van 270 miljoen (een soort kredietverzekeringen). Echter door de huidige economische crisis zijn deze bijna niets meer waard. De kans bestond dat alle 6 de waterschappen miljoenen euro's moesten bijleggen. Vandaag woensdag 30 november zijn de betrokken partijen over een akkoord naar buiten gekomen waarbij de ruiltransactie in september 2017 'met gesloten beurzen' afgerond kan worden. Ook verwacht SNB dat er in de toekomst [na 2017] door de waterschappen óók niet bijbetaald hoeft te worden. Slibverwerking Noord-Brabant [SNB] verwerkt al lange tijd het zuiveringsslib van inwoners van Brabant en die van waterschappen in diverse omliggende provincies. Hieronder vindt u de complete persverklaring van Waterschap Aa en Maas.

Slibverwerking Noord-Brabant en Deutsche Bank passen derivatencontract aan
Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) en Deutsche Bank hebben afgesproken dat zij op basis van de uitgangspunten van de ‘oude’ verslagleggingsregels het contract van de Switch Transaction voortzetten. Dit geldt voor de resterende looptijd van de transactie, die eindigt in september 2017. SNB, noch haar aandeelhouders (waterschappen), hoeven nu of in de toekomst bijbetalingen te doen om het contract over de Switch Transaction met Deutsche Bank te handhaven.


SNB is in 2007 de Switch Transaction met Deutsche Bank aangegaan voor een periode van tien jaar. Doel van de ruiltransactie was én is om het kredietrisico voor SNB zo gering mogelijk te maken. Voorheen zat het risico bij drie banken, nu is dat gespreid over 117 gerenommeerde beursgenoteerde bedrijven. Een onafhankelijk portfoliomanager zorgt voor het dagelijks beheer van de transactie.

Door nieuwe verslagleggingsrichtlijnen moet SNB de waarde van de Switch Transaction vanaf 2012 opnemen tegen actuele waarde in haar jaarrekening. Voorheen was het gebruikelijk dit op basis van de aankoopprijs te doen. Door deze nieuwe regelgeving is de boekwaarde van de Switch Transaction negatief geworden, waardoor Deutsche Bank de mogelijkheid had om de transactie eenzijdig op te zeggen. De afspraak voorkomt dit.

Directeur Marcel Lefferts van SNB toont zich tevreden met de constructieve houding van Deutsche Bank. “Er is veel gezegd en geschreven over de Switch Transaction”, zegt hij. “Ik begrijp die vragen en soms zorgen heel goed, maar ik wijs er nog maar eens op dat deze ruiltransactie in 2007 tot stand is gekomen na een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces.”

Het jaarverslag over 2012 dat SNB vandaag heeft uitgegeven laat zien dat de waardering van de Switch Transaction op basis van actuele waarde eind 2012 nog voor een negatief eigen vermogen zorgde. Door een gunstige ontwikkeling van de Switch Transaction verwacht SNB eind 2013 weer een positief eigen vermogen hebben. De directeur van SNB heeft er alle vertrouwen in dat de Switch Transaction zich voorspoedig blijft ontwikkelen, zodat SNB en Deutsche Bank de ruiltransactie in september 2017 ‘met gesloten beurzen’ kunnen afronden. “Door goed financieel beheer en positieve macro-economische ontwikkelingen is de waarde van transactie de afgelopen anderhalf jaar gestegen, dat heeft een positief effect op onze vermogenspositie”, legt Lefferts uit. “Alles wijst erop dat die stijgende lijn zich tot september 2017 voortzet.”

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//