foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

SP Schijndel blijft zich inzetten voor woonlasten voor huurders in Schijndel

armoedegrensSchijndel – De SP afdeling Schijndel heeft eerder op 15 oktober een brief aan het college van B&W van Schijndel gestuurd waarin zij haar zorgen uitte over de woonlasten voor huurders in de gemeente Schijndel. In de regio ’s-Hertogenbosch was door het bureau RIGO een onderzoek verricht waaruit bleek dat ruim een op de drie huurders van woningcorporaties in 2018 onder de armoedegrens zakt. SP Schijndel sprak het college middels een brief over de problematiek aan waarin zij een 5-tal vragen had op het gebied van de woonlasten voor huurders in Schijndel. Zij wilde daarbij weten hoe Schijndel er op dit punt nu en de komende jaren voor staat. De SP-fractie heeft inmiddels op haar vragen van het college een reactie ontvangen [zie onder ‘lees meer’] waarin het college laat weten geen onderzoek hiernaar te willen doen en naar de mening van de SP de problemen rondom de huurlasten ontkent. De SP-fractie richt haar pijlen nu op de gemeenteraad.

Reactie van het college op vragen van de SP-fractie, aangevuld met reactie door de SP

"Wij delen met u de zorg om de stijgende woonlasten. Wel zijn wij van mening dat een stijging van woonlasten niet automatisch betekent dat dit voor iedereen een probleem is. Concrete gegevens over de verhouding huidige woonlasten van Schijndelse huurders tot hun inkomen zijn hierover niet beschikbaar.

En het college is ook niet van plan om hiernaar onderzoek te gaan doen. Om een onderzoek op de Schaal van Schijndel te doen is bijna ondoenbaar. Daarvoor is het onderzoeksbestand te klein om daar algemene uitspraken over te kunnen doen."

aldus het college van B&W en verantwoordelijk wethouder Bart Eijkemans. [offficiële reactie college d.d. 22 okt.]

"Maar zonder concrete cijfers, zonder onderzoek heeft het college wel een standpunt, een mening over de stijgende woonlasten.
1. De meest opvallende goedkope uitmaak die het college geeft is wel dat het huur- en inkomensbeleid een verantwoordelijkheid is van de rijksoverheid.
2. De 17% zogenaamde scheefwoners zorgen ervoor dat er onvoldoende goedkopere woningen beschikbaar zijn.
3. Huis en Erf heeft over het algemeen lage huren.
4. De druk op de voorraad sociale huurwoningen zal toenemen. Voor zittende huurders heeft dat nog weinig gevolgen. De huurverhoging ligt wel iets boven de inflatie, maar gezien de relatief lage huren in Schijndel zal dit voor zittende huurders niet tot echte problemen leiden.
5. Huurders die nu al in de knel zitten kunnen zich wenden tot Optimisd. Welzijn de Meierij verzorgt gratis themabijeenkomsten hoe om te gaan met geld. Op dit moment zien wij geen aanleiding om extra maatregelen te treffen. Daarvoor dient eerst duidelijk te zijn wat de omvang van het probleem is, wat de oorzaken daarvan zijn en de mogelijkheden die de gemeente heeft om daar wat aan te doen."


Reactie SP-fractie op de antwoorden van het college
Een onderzoek van Bureau RIGO in Den Bosch, een onderzoek in de regio Tilburg-Breda en in de regio Uden-Veghel, waaruit blijkt dat ruim een op de drie huurders van woningcooperaties in 2018 onder de armoedegrens zakken als er geen maatregelen genomen worden is volgens het college niet voor Schijndel van toepassing.


1. Het klopt dat het huur- en inkomensbeleid een verantwoordelijkheid is van de rijksoverheid. Maar als een op de drie huurders van jouw gemeente onder de armoedegrens zakken, is dat ook een verantwoordelijkheid van de gemeente.
2. De 17% zogenaamde scheefwoners is een indicatie van de belastingdienst. Dat betekent dat 83%  wel 'goed' woont. En hoeveel van de 17% hebben andere extra kosten bijvoorbeeld door een handicap? Hoeveel huurders van dezelfde 17% hebben een garantie dat hun inkomen hetzelfde zal blijven? Vrij zeker helemaal niemand in deze tijd.
3. Huis en Erf had inderdaad jarenlang lage huren. Een bewuste keuze van de toenmalige besturen van Huis en Erf. In de tijd dat de leden van H&E nog rechtstreeks hun bestuur konden kiezen. Bestuursleden, waaronder verschillende SP-ers met een bewust oog voor sociale volkshuisvesting. Met de invoering van een directeur-bestuurder en een raad van Toezicht is daar verandering in gekomen. Geen rechtstreeks gekozen algemeen bestuur door de leden. Maar bijvoorbeeld wel een extra huurverhoging als er een woning leeg komt.
4. Je kunt een cursus geven hoe om te gaan met geld, prima. Maar als je elke maand te weinig inkomen hebt, is er geen enkele cursus die dat kan veranderen.
5. Geen extra maatregelen zijn er nodig, volgens het college. Daarvoor dient eerst duidelijk te zijn wat de omvang van het probleem is, wat de oorzaken daarvan zijn en de mogelijkheden die de gemeente heeft om daar wat aan te doen.


Maar wat de omvang van het probleem van huurders is, wat de oorzaken daarvan zijn en wat de mogelijkheden zijn die de gemeente heeft, dat wil het college niet weten. Hopelijk neemt de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid. De SP raadsfractie gaat zich hiervoor inzetten.

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//