foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

2e editie 'DORPScafé' - thema 'Zorgen over de zorg'

DORPScafe DORP-ABSSchijndel – Aanstaande vrijdag 25 oktober vindt de 2e editie plaats van het 'DORPScafé' bij Zorgboerderij 't Binnenveld aan de Boxtelseweg 5a in Schijndel, dit keer met als thema 'Zorgen over de zorg'. Op 14 juni jl. vond het eerste DORPScafé plaats, een initiatief van de Schijndelse politieke partij DORP-ABS. De kranten staan er vol van en iedere week zijn er wel praatprogramma’s op radio of TV die gaan over de veranderingen in de zorg. De toenemende vraag naar zorg en de bezuinigingen als gevolg van de economische crisis staan op gespannen voet met elkaar. In een ronde tafelgesprek gaan mensen in discussie die zorg nodig hebben met professionals en beleidsmakers. Ook de zaal wordt betrokken bij de discussie. U bent van harte welkom.

Troonrede
Niet voor niets kwam de zorg aan de orde in de troonrede waarin de koning sprak over de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de zorg voor iedereen die dit nodig heeft. Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden wordt van iedereen een bijdrage naar vermogen verwacht als het gaat om zorg voor zichzelf of een naaste. Eerst kijken wat jij zelf en je naaste omgeving kunnen regelen voordat professionele zorg ingezet gaat worden. Op die manier gaan we van een verzorgingsstaat naar een zogenaamde participatiesamenleving.

Gemeente Schijndel en de uitvoering van de Wmo
Ook de gemeente Schijndel krijgt een grotere rol in de zorg. Gemeenten zijn in het kader van de Wmo nu al verantwoordelijk voor de toekenning van huishoudelijke verzorging en worden in de komende jaren verantwoordelijk voor grotere delen van de zorg. Per 1 januari wordt onder meer de ondersteuning, verzorging en begeleiding overgeheveld van de AWBZ naar de gemeenten. Deze overheveling van taken gaat gepaard met een bezuiniging van 25%. In de toekomst zullen ook de lichtere vormen van zorg in instellingen vervangen worden door zorg in de thuissituatie. In vakjargon heet dit minder intramurale zorg en meer extramurale zorg.

Inrichting van de zorg
De gemeenteraad van Schijndel zal in het komende jaar beslissingen moeten nemen over de toekomstige inrichting van de zorg. In de politieke discussie zal het vooral gaan over de vraag hoe we er voor kunnen zorgen dat mensen die zorg nodig hebben deze zorg ook daadwerkelijk krijgen en hoe houden we tegelijkertijd de kosten binnen het beschikbare budget. In samenhang hiermee gaat het dan ook over vragen als wat kunnen mensen zelf bijdragen, wat hebben we per se nodig aan professionele zorg, kunnen we slimmere en goedkopere oplossingen bedenken en ga zo maar door.

DORPScafeDORPScafé
DORP-ABS wil hierover graag in gesprek met u. Daarom wordt er op vrijdag 25 oktober a.s. om 20.00 uur, bij Zorgboerderij 't Binnenveld aan de Boxtelseweg 5a in Schijndel, een DORPScafé georganiseerd met als thema 'Zorgen over de zorg'.
In een ronde tafel wordt er in gesprek gegaan met mensen die zorg nodig hebben, professionals en beleidsmakers. Ook de zaal wordt betrokken bij de discussie. Denk mee en praat mee over dit belangrijke onderwerp en kom naar het DORPScafé, gewoon doen.

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//