foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

SP Schijndel spreekt haar zorgen uit over woonlasten voor huurders in Schijndel

armoedegrensSchijndel – De SP afdeling Schijndel heeft gisteren 15 oktober een brief aan het college van B&W van Schijndel gestuurd naar aanleiding van het artikel dat afgelopen maandag 14 oktober in het Brabants Dagblad was verschenen over de woonlasten voor huurders in de regio ’s-Hertogenbosch. Door het bureau RIGO is een onderzoek verricht waaruit blijkt dat ruim een op de drie huurders van woningcorporaties in 2018 onder de armoedegrens zakt. SP Schijndel wil nu van het college weten hoe Schijndel er nu en de komende jaren voor staat. Hieronder vindt u de integrale brief zoals deze aan het college is verstuurd.


Aan het college van B&W Schijndel,

15 oktober 2013

Geacht college,

In het Brabants Dagblad van 14 oktober jl stond een artikel met de kop Woonlasten regio rijzen de pan uit. Uit een onderzoek van Bureau RIGO blijkt dat ruim een op de drie huurders van woningcorporaties in 2018 onder de armoedegrens zakt als er geen maatregelen genomen worden. Ook in de regio Tilburg-Breda en in de regio Uden-Veghel worden de onderzoeksresultaten bevestigd.

De oorzaak ligt in een combinatie van stijgende huren en energiekosten, een groeiende groep werklozen, een daling van de huurtoeslag en een afname van het aantal goedkope huurwoningen. Uit het onderzoek blijkt dat een toenemend aantal huurders meer aan woonlasten kwijt is per maand, dan zij zich op grond van hun inkomen kunnen veroorloven. Steeds meer mensen leven in armoede is de conclusie.

De SP fractie heeft aan u de volgende vragen;
1. Hoe verhouden de huidige woonlasten van Schijndelse huurders zich tot hun inkomen?
2. Het NIBUD hanteert de zogenaamde woonquote. Deze woonquote is het percentage dat een huurder kwijt is aan woonlasten ten opzichte van zijn totale inkomen. Is uw antwoord op vraag 1 volgens deze woonquote?
3. Hoe verhoudt zich de huidige situatie tot de cijfers uit het recente verleden?
4. Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst?
5. Bent u bereid om lokaal oplossingen te zoeken voor de huurders die nu al in de knel zitten?

In afwachting van uw antwoord met vriendelijke groet

SP raadsfractie

Tonnie Wouters

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//