foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Seniorenraad Schijndel organiseert themamiddag ´Wonen met zorg, nu en in de toekomst´

seniorenraad schijndel - SVSSchijndel - Het nieuwe zorgstelsel dat ons als samenleving te wachten staat, betekent een enorme ommezwaai ten opzichte van wat wij in Nederland gewend waren. Tot nu toe werd de zorg ons van alle kanten aangeboden en toebedeeld (om maar niet te spreken van opgedrongen). De rollen worden nu omgedraaid. Wij moeten steeds meer voor onszelf gaan zorgen. Dat vergt een omwenteling van onze hele samenleving. De overheid lanceert prachtige kreten als 'regie over het eigen leven, langer thuis blijven wonen, maatschappelijke ondersteuning, mantelzorg, etc.', maar wat bedoelt men daar nou eigenlijk mee? Duidelijk is wel dat het einde van de verzorgingsstaat nabij is. De Seniorenraad Schijndel wil, vooruitlopend op de concrete plannen hierover medio 2014, aanstaande woensdag 9 oktober in CC 't Spectrum van 14.00 tot 16.30 uur een [gratis toegankelijke] themamiddag organiseren. Alle geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom.

Participatiestaat – de gevolgen voor ouderen
De omvorming naar een participatiestaat moet dè oplossing zijn voor de uit de hand gelopen kosten van de verzorgingsstaat. Door deze veranderingen is het gevaar van een 'doe-het-zelf-staat' niet ondenkbaar. Omdat de Seniorenraad Schijndel in eerste instantie denkt aan de gevolgen voor de ouderen, wil zij zo duidelijk mogelijk in beeld brengen wat dit voor de senioren van ons dorp betekent. Het nieuwe zorgstelsel is er voor die doelgroep namelijk volledig op gericht om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. In uw eigen vertrouwde omgeving dus. Op zich een nobel streven, maar dat gaat niet zonder haken of ogen.


Themamiddag 'Wonen met zorg, nu en in de toekomst'
De plannen van de overheid worden pas midden 2014 concreet. Toch wil de Seniorenraad hier al op vooruit lopen door er op 9 oktober 2013 een openbare themamiddag aan te wijden. Het thema van deze middag is, heel toepasselijk, 'Wonen met zorg, nu en in de toekomst'. Aan vier van de convenantpartners van de Seniorenraad is gevraagd hun visie op de ontstane situatie te geven. Achtereenvolgens komen aan het woord:
1. Marcel Meulen, directeur/bestuurder Huis en Erf geeft zijn visie op toekomstige woningbouw, en woningaanpassing, gericht op langer thuis blijven wonen.
2. Peter Roozendaal, wethouder Gemeente Schijndel verwoordt de visie van de gemeente op toekomstig wonen en aanpassingen verwoorden, gericht op langer thuis blijven wonen.
3. Karin van Grinsven, divisiemanager Thuiszorg Vivent gaat in op de vraag wat zorgbehoevenden mogen en  kunnen verwachten van de toekomstige zorg aan huis in de breedste zin van het woord?
4. Jan van den Akker, directeur van 'Witte Diensten.nl' en 'LekkerThuisBlijvenWonen.nl' gaat in op de vraag welke voorzieningen verder noodzakelijk zijn om langer thuis te blijven wonen en hoe komt men hierbij tot de juiste keuzes?
Tussendoor is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
Alle Schijndelaren met belangstelling voor dit thema worden van harte uitgenodigd om op deze middag aanwezig te zijn.


Meer informatie
Datum: woensdag 9 oktober 2013.
Aanvang: 14.00 uur. De zaal gaat open om13.30 uur. Einde: 16.30 uur.
Locatie: Cultureel Centrum ’t Spectrum, Steeg 9, Schijndel.
Toegang en koffie: gratis.

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//