foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KBO-Brabant vindt voorgenomen aanpassing AOW-regels rondom samenwonen een goede zaak

kbo brabantSchijndel/Brabant - Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft beloofd de regels met betrekking tot ‘samenwonen’ die gelden voor AOW’ers te vereenvoudigen. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van SZW die op Prinsjesdag bekend gemaakt is. Onder druk van politieke krachten en ouderverenigingen past staatssecretaris Klijnsma de regels voor AOW’ers en samenwonen aan. KBO-Brabant had eerder in een brief aan de staatssecretaris en Vaste Kamercommissie aangedrongen op duidelijke en ruimere regelgeving rond samenwonen. Alleenstaande AOW-ers met een zelfstandige woning die de kosten daarvan dragen, worden in 2015 per definitie als niet-samenwonend beschouwd. De plannen worden dit najaar uitgewerkt en zullen in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De regels moeten eenvoudiger worden zodat er meer duidelijkheid komt voor de burger en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De huidige uitvoeringsregels waarlangs wordt vastgesteld of mensen voor de AOW samenwonen zijn complex en arbeidsintensief en kunnen ‘onvoorzien’ leiden tot boetes en kortingen op de AOW. Deze situatie is aanleiding voor veel onrust onder ouderen die iemand gevonden hebben waarmee ze veel tijd doorbrengen.   KBO-Brabant vindt het voornemen van de staatssecretaris om de regels te vereenvoudigen een goede zaak. Hoewel de nieuwe regels formeel pas in 2015 in werking treden, gaat KBO-Brabant er van uit dat de Sociale Verzekeringsbank van nu af aan al wel in de geest van het wetsvoorstel zal handelen. KBO-Brabant zal daar nauw op toezien.

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//