foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Den Ouden groep "Ferm O Feed" bouwt nieuwe productiefaciliteit in Helmond

denoudenSchijndel/Helmond - In het Noord-Brabantse Helmond bouwt Ferm O Feed, een onderdeel van Den Ouden Groep uit Schijndel, een nieuwe productiefaciliteit voor natuurlijke organische meststoffen. Ferm O Feed brengt zo de productie en distributie faciliteiten bij elkaar om nog efficiënter en goedkoper de producten te kunnen vermarkten. Deze nieuwe productiefaciliteit droogt kippenmest en produceert gepelleteerde organische (minerale) meststoffen. De capaciteit is 60.000 ton organische meststoffen (output) per jaar en de planning is om begin 2014 de productiefaciliteit operationeel te hebben. Proces en controle De stapelbare pluimveemest wordt aangevoerd vanuit de regio. Het eindproduct heeft een droge stofgehalte van minimaal 90% en is geperst tot compacte mestkorrels, ook wel pellets genoemd. Het eindproduct is daarmee zeer geschikt voor de wereldwijde export.

Het productieproces van Ferm O Feed staat onder strenge controle van de veterinaire dienst. Van elke productiebatch worden monsters genomen en in een onafhankelijk laboratoriumgeanalyseerd op microbiologische kwaliteit en nutriëntengehaltes. De mestontvangst is speciaal ontworpen om te voldoen aan deze strenge, veterinaire eisen. De losruimte wordt afgezogen en de afgezogen lucht wordt gefilterd en gaat naar een speciale gaswasinstallatie. Voordat de vrachtwagens de ruimte verlaten, worden deze gewassen en gedesinfecteerd.

De productiefaciliteit voorziet in de mogelijkheid om de mest op basis van de vochtigheid te mengen om zo een grondstof met gelijke vochtigheid te maken. Vervolgens wordt de mest met een shovel in twee tunnels gereden. Een ‘toploadersysteem’ transporteert de mest van achter in de tunnel naar een fluid bed droger aan de voorzijde van de tunnel. Als een tunnel wordt geladen, kan de andere tunnel de droger voorzien van materiaal. De capaciteit is zo bepaald dat de bulkbehandeling gedurende de dag gebeurt, terwijl het proces volcontinu kan produceren. Ook de lucht uit deze overslaghal wordt continu afgezogen en gereinigd.

Uitstoot en vergunning

Ferm O Feed heeft de afgelopen periode zorgvuldig overleg gevoerd met de overheid en de omgeving  zoals o.a. het Brouwhuis. Zo is er veel aandacht besteed aan de filtering van de lucht en het reinigen van alle afgasstromen om aan alle milieueisen en normen te voldoen. De gefilterde afgassen worden gewassen in een installatie die is opgedeeld in een tweetal identieke en los van elkaar functionerende delen. Dit om ingeval van onderhoud of calamiteit nog 50% van de capaciteit beschikbaar te hebben.

De luchtreinigingsinstallatie draait voor de afzuiging van de hallen volcontinu. Om de geurcomponenten te neutraliseren is uit het oogpunt van veiligheid ter voorbereiding een drietrapswasser (zuur/loog/waterstofperoxide) voorzien. De gereinigde gassen worden via een schoorsteen van 40 meter hoog geëmitteerd. Door de keuze van dit systeem ontstaat er een overcapaciteit en wordt hierdoor ruim binnen de geldende geurnorm gebleven. Voordat het waswater kan worden geloosd, wordt de afvalwaterstroom geneutraliseerd. Door het hergebruiken van de ammoniumsulfaat uit de wassers op de mest blijft het stikstofgehalte van de mestkorrel op een constant hoog kwaliteitsniveau.

Duurzaam

De gebruiksvriendelijke en milieuvriendelijke organische meststoffen vinden hun weg over de gehele wereld om verarmde gronden te verrijken met de noodzakelijke voedingstoffen. De opbrengst (oogst) van deze vruchtbare bodem zal toenemen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de wereldvoedselbehoefte. Daarnaast is mestverwerking een duurzaam item in de landbouw, natuurlijk…

Voor meer informatie: www.fermofeed.com

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal