foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeenteraad besluit tot samenstelling kerngroep fusie

gemeente SchijndelSchijndel - De gemeenteraad heeft op 25 juni jl. bij de besluitvorming over 'verkenning samenwerking Schijndel – Sint-Oedenrode' een amendement aangenomen. Daarmee heft de raad besloten om een kerngroep samen te stellen, bestaande uit de fractievoorzitters. Op 22 augustus jl. was de eerste bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn diverse procedurele zaken afgestemd, zoals het voorzitterschap, de taakomschrijving, de ambtelijke ondersteuning, de status van de bijeenkomsten en de afstemming met het college.

Samenstelling:
Alle fractievoorzitters nemen in de kerngroep deel. De samenstelling is als volgt:
- de heer D. van der Donk (PvdA), voorzitter;
- mevrouw B. van den Oetelaar – Roeffen (CDA), lid en plaatsvervangend voorzitter;
- de heer E. Witlox (DORP-ABS), lid;
- de heer R. Merks (SP), lid;
- de heer E. Boersma (VVD), lid;
- mevrouw F. van Kessel – van Erp (griffier), ambtelijk secretaris.
De burgemeester zal als portefeuillehouder intergemeentelijke samenwerking de bijeenkomsten als toehoorder c.q. informant bijwonen.


Taak
Taak van de kerngroep is het vergroten van de betrokkenheid van de raad bij de verdere uitwerking van het voornemen om te komen tot een bestuurlijke fusie. De kerngroep zal dan ook – ter voorbereiding van de besluitvorming in de raad - gesprekken aangaan met kerngroepen van buurgemeenten. Met de kerngroep van Sint-Oedenrode is al een afspraak gemaakt.


Communicatie
De kerngroep vergadert in beslotenheid. Per bijeenkomst stelt de kerngroep vast welke informatie via een persbericht naar buiten kan. 

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//