foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Onderzoek: risico’s winning schaliegas goed te ondervangen - nu nog geen besluit over proefboringen

rapport schaliegas-1Den Haag - Uit onafhankelijk onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos blijkt dat de risico’s van opsporing en winning van schaliegas goed te ondervangen zijn. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag maandag 26 augustus 2013 aan de Tweede Kamer. In Brabant is Helvoirt na Boxtel de tweede locatie waar proefboringen naar schaliegas, ook wel moeilijk winbaar gas genoemd, moeten gaan plaatsvinden. De gemeente Schijndel ligt een gebied waar mogelijk op termijn ook sprake kan zijn van het boren naar schaliegas. 'Aardgas is de belangrijkste energiebron in Nederland, 98 procent van alle huishoudens gebruikt het. Uit het onderzoeksrapport blijkt nu dat de risico’s van opsporing en winning van schaliegas met de huidige wet- en regelgeving goed te ondervangen zijn,' aldus Kamp. 'Om de potentiële betekenis van schaliegas voor de Nederlandse economie vast te kunnen stellen, zijn uiteindelijk proefboringen nodig.'

rapport schaliegasOmwonenenden en lokale bestuurders betrokken bij besluit proefboringen
Er wordt nu nog geen besluit genomen over eventuele proefboringen. Een commissie van deskundigen (Commissie voor de milieueffectrapportage) moet nog advies uitbrengen over het rapport van Witteveen+Bos. Daarna wordt een besluit over het mogelijk in behandeling nemen van aanvragen voor proefboringen eerst met de Tweede Kamer gedeeld. Mochten aanvragen voor proefboringen daadwerkelijk in behandeling worden genomen, dan volgen verschillende stappen voordat toestemming kan worden verleend. Zo is locatiespecifiek onderzoek nodig, waaruit moet blijken op welke manier de voorgenomen proefboring veilig en verantwoord kan worden uitgevoerd. Omwonenden en lokale bestuurders worden hierbij betrokken. Indien op basis van de resultaten van locatiespecifiek onderzoek geconcludeerd wordt dat een proefboring op een veilige en verantwoorde manier mogelijk is, moeten nog andere vergunningen worden aangevraagd. Zo is een vergunning nodig voor het bouwen van een boorinstallatie. De betrokken gemeente heeft daarbij een rol.


Brief aan de Tweede Kamer van minister Kamp (Economische Zaken) resultaten van onderzoek naar proefboringen naar schaliegas [incl. rapport en bijlagen] 

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal