foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Afwijking bestemmingsplan Omgevingsvergunning Wijbosscheweg 109 ter inzage

wijbosschweg 109Schijndel - Het college van B&W van de gemeente Schijndel maakt [op grond van artikel 3.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)] bekend dat de 'omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan' Wijbosscheweg 109 ter inzage ligt. De omgevingsvergunning omvat het realiseren van 15 woningen. In de exploitatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over kostenverhaal, planschade en inrichtingsvereisten. De zakelijke inhoud van de overeenkomst ligt op het gemeentehuis ter inzage.

Ter inzage
De omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan Wijbosscheweg 109 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 26 juli 2013 zes weken voor een ieder ter inzage. De omgevingsvergunning is te raadplegen via de gemeentelijke website www.schijndel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl waar het te vinden is onder nummer NL.IMRO.OVWijbosscheweg109-VG01. Ook kan de omgevingsvergunning worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.


Beroep
De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp dat eerder ter inzage heeft gelegen. Naar aanleiding van het ontwerp zijn geen zienswijzen of adviezen ingebracht. Tegen de vergunning kan slechts beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij niet in staat waren om zienswijzen in te brengen tegen het ontwerp van de vergunning. Zij kunnen van 26 juli 2013 tot en met 5 september 2013 beroep instellen bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch.

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//