foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Parkeren op Markt kost bijna € 32.000 in vijf jaar

markt lucht closeSchijndel - TVSchijndel heeft afgelopen week bij de gemeente een WOB-verzoek ingediend over het parkeren op de Markt (straat) in Schijndel om alle kosten in kaart te brengen. Vanaf 2008 heeft de Markt telkens een ander gezicht gekregen en dat heeft in 4,5 jaar tijd de Schijndelse gemeenschap bijna € 32.000 gekost. Volgens de gemeente Schijndel heeft de eerste herinrichting met parkeerplaatsen op de huidige plaats van de Glazen Boerderij € 20.000 gekost. Deze parkeerplaatsen hebben er ruim 3 jaar gelegen. De kosten zijn exclusief de hele herindeling van de Markt en het aanleggen van de blauwe zone. Na 3jaar zijn de parkeerplaatsen weer weggehaald om de Glazen Boerderij te kunnen bouwen. Toen zijn er rondom de fontein tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Dat heeft de gemeenschap ruim € 5.000 gekost om één jaar parkeren mogelijk te maken. Na 1 jaar zijn deze voor € 2.500 weer verwijderd. Om de parkeervakken weg te halen heeft men o.a. de belijningen moeten zandstralen. Vanaf toen was de Markt autoluw en parkeren verboden. Dit gebeurde in januari van dit jaar. Onder "Lees meer" meer informatie.

Ruim 6 maanden later (nu) is de gemeente bezig om de Markt (straat) in te richten voor kort parkeren. Deze kosten worden op dit moment geschat op € 4.000 . Er moeten borden geplaatst worden, lijnen getrokken en tekeningen moeten worden aangepast. In totaal kost het parkeren (alleen op de Markt) de afgelopen vijf jaar de gemeenschap dus bijna € 32.000.

Wat is een Wob-verzoek?
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat de journalist of burger inzage heeft in het overheidshandelen en dat we kunnen deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

marktniet1

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//