foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Optimisd - Bijstand voor zelfstandigen

optimisd schijndelSchijndel - Ondernemen in zwaar weer, Bbz-regeling kan soms oplossing bieden. Raad vragen is niet de gewoonte van ondernemers, ook niet als economische tegenwind of andere tegenslagen de inkomsten van de onderneming stagneren. Toch is het goed te weten dat Optimisd, de sociale dienst van uw gemeente, een ondernemer kan helpen, zodat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is. Maar dan moet de ondernemer wel tijdig aan de bel trekken.

Bbz regeling
'Elke gemeente in Nederland voert de Bbz-regeling uit, een regeling speciaal voor zelfstandigen die te kampen hebben met tijdelijke financiële problemen'. Op grond van deze regeling is het mogelijk hulp te bieden, hetzij in de vorm van een tijdelijke inkomensondersteuning, hetzij in de vorm van een bedrijfskrediet. ‘Wacht niet tot het te laat is, vraag tijdig hulp als de onderneming qua financiën (even) in een dip zit’. 


Gevestigde zelfstandigen
Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:
• Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal).
• Een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal twaalf maanden. Optimisd kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.
De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden.


Er wordt uiteraard alleen geld in een onderneming gestoken, als er voldoende perspectief is om te overleven. De haalbaarheid/overlevingskansen is het belangrijkste criterium. Om dit te onderzoeken wordt  regelmatig een beroep gedaan op adviesinstanties, zoals bijvoorbeeld het IMK, die  gespecialiseerd zijn in adviesvraagstukken voor het Midden en Kleinbedrijf.   In zo’n onderzoek komt alles aan bod: de bedrijfsvoering, marktpositie, jaarrekeningen en vooral ook plannen voor de toekomst.

Starten als zelfstandige
Ook als u een eigen bedrijf begint, kunt u soms ondersteuning krijgen van Optimisd. Bent u arbeidsongeschikt en ontvangt u een uitkering WIA, WAO, Wajong of ziektewet? En wilt u starten als ondernemer. Neem hiervoor contact op met het UWV WERKbedrijf.


Zelfstandige van 55 jaar of ouder
U kunt een IOAZ-uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) aanvragen bij Optimisd als u stopt met uw eigen bedrijf en uw inkomen beneden het sociaal minimum ligt. U vraagt deze uitkering aan voordat u het bedrijf hebt beëindigd. Een voorwaarde is dat u 55 jaar of ouder bent en jonger dan de AOW-leeftijd.


Hebt u vragen?
Voor het indienen van een aanvraag Bbz regeling en voor informatie kunt u terecht bij de sociale dienst van uw gemeente Optimisd, Frisselsteinstraat 6, 5461 AD Veghel (Werkplein Frisselstein). Het telefoonnummer is (0413) 75 03 90. Op werkdagen is het telefonisch spreekuur van 9.00 uur tot 10.00 uur.  Er wordt dan met u een afspraak gemaakt.


bbz-regelingMeer informatie
http://bbz-regeling.nl/bbz-test.

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//